Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna: en studie av variasjon og sammenhenger

Forfatter
Stangeland, E. B.
Kilde
Universitetet i Stavanger
År
2018

Formål

Formålet med denne afhandling er at opbygge viden om sprog, leg og social kompetence i en tidlig alder for at komme tættere på en forståelse af, hvordan variation og sammenhænge mellem disse områder kommer til udtryk i normalpopulationen. Studiets formål er et ønske om at få viden, der kan bidrage til øget bevidsthed om de yngste børn i børnehaven. Derudover ser afhandlingen på læringsmulighederne hos børn, som i en tidlig alder har svagere sproglig mestring end deres jævnaldrende, og som kan komme til at kæmpe senere, såfremt der ikke bliver iværksat sprogfremmende tiltag.

Resultat

Det blev konstateret, at der er en sammenhæng mellem småbørns funktionsevne i leg og deres sprogfærdigheder, men at småbørnenes funktionsevne i leg har stærkere sammenhæng med deres sociale kompetence end med deres sproglige færdigheder. Dette studie bidrager med viden til feltet på følgende måder: (1) Der er variation i børnenes deltagelse i leg og sprogaktiviteter i børnehaven, (2) sprogfærdigheder ser ud til at forudsige social funktionsevne hos både flersprogede og ensprogede småbørn og småbørn med lave, gennemsnitlige og høje sprogfærdigheder. (3) Social kompetence medierer associationen mellem sprogfærdighed og leg i omkring 33-månedersalderen.

Design

Afhandlingen består af tre studier, der undersøgte både variation og forhold mellem sproglige færdigheder, leg og social kompetence blandt børn på omkring 33 måneder i en norsk børnehavekontekst. Børnehavepersonalet indsamlede data, der blev kodet og struktureret ved hjælp af observationsmaterialerne TRAS (sproglige færdigheder) og Alle med (sociale færdigheder). Hver observationsperiode varede tre måneder. Alle observationer blev gennemført i naturlige situationer i børnehaven som f.eks. rutinesituationer, leg og andre hverdagsaktiviteter.

Referencer

Stangeland, E. B. (2018). «Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna: en studie av variasjon og sammenhenger». Doktorgradsavhandling. Universitetet i Stavanger.