Emergent Science and gendered Bodies in Preschool Outdoor play. Swedish title: Begynnande naturvetenskap och könade kroppar i förskolans utelek

Forfatter
Günther-Hanssen A.
Kilde
Tidskrift för genusvetenskap, 39(4):9-30.
År
2018

Formål

Studiet udforskede børnehavebørns kønsidentitetsudvikling, mens de legede og udforskede sammen i naturlige omgivelser. Med udgangspunkt i nymaterialistisk teori undersøgte denne artikel børnehavebørns tilblivelse som kønslige subjekter i leg udendørs, hvor to store sten blev brugt som rekvisitter. Derudover så forskeren på, hvad disse tilblivelser kunne indebære for introduktionen til naturvidenskab og en naturvidenskabelig faglighed. Forskningsspørgsmålene var: (1) Hvordan udvikler børnene deres kønsidentitet under leg med og udforskning af naturvidenskab ved brug af to store sten i et naturligt udemiljø? (2) Hvordan bidrager stenene til at skabe en udforskertrang og udvikling af kønsidentitet hos børnene?

Resultat

Resultaterne indikerer, at naturlige materialer som f.eks. stenene i dette studie kunne være med til at forme børnenes naturvidenskabelige udforskninger og deres kønsidentitet. Det betyder, at den måde, børn udforsker og udvikler sig på, afhænger af, hvordan de samhandler og leger sammen med naturlige omgivelser. På den anden side var det ikke kun stenene eller de naturlige omgivelser i studiet, der formede børnene, da kønsnormer også spillede en rolle. Dette strider ifølge forskeren imod den sædvanlige opfattelse af børns leg i naturen som "fri og lige", en opfattelse, der ofte ikke bliver udfordret. Studier, der udforsker børns leg og læring udendørs, mangler ofte kønsperspektiver, især når naturvidenskab er i fokus.

Design

Der blev indsamlet data under et feltstudie i en svensk børnehave, hvor 25 femårige og tre pædagoger deltog. Feltstudiets fokus var på børnenes leg og udforskning sammen i børnehavemiljøet i aktiviteter på egen hånd uden vejledning fra pædagoger. Forskeren brugte videooptagelser som dokumentationsmetode til dataindsamlingen, hvor der blev optaget i alt 12 timers videomateriale.

Referencer

Günther-Hanssen, A. (2018). Günther-Hanssen, A. (2018). «Emergent Science and gendered Bodies in Preschool Outdoor play. Swedish title: Begynnande naturvetenskap och könade kroppar i förskolans utelek». Tidskrift för genusvetenskap, 39(4):9-30.