Teachers’ Roles in Preschool Children’s Collective Mathematical Reasoning

Forfatter
Sumpter, L. & Hedefalk, M.
Kilde
European Journal of STEM Education, 3(3):16
År
2018

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvad det vil sige at forstå matematik på børnehaveniveauet. For at undersøge dette har forskerne set på, hvilke muligheder børnehavebørn får for at deltage i matematiske ræsonnementer.

Forskningsspørgsmålene er:

1) Hvilke forskellige argumenter kan man finde i kollektivt matematisk ræsonnement i et børnehavemiljø?

2) Hvilke forskellige roller spiller pædagogen i forbindelse med disse argumenter?

Resultat

Forskerne identificerede tre "bevægelser" i pædagogens rolleudøvelse: (1) undervisende bevægelser, (2) bekræftende bevægelser og (3) konkluderende bevægelser. Der var ingen generative bevægelser, hvor børnene blev bedt om at komme med andre argumenter for strategivalg eller konklusioner. Både den bekræftende bevægelse og den konkluderende bevægelse fungerede som afslutninger på ræsonnementerne og satte derfor begrænsninger for de muligheder, børn fik for at lære kreativt matematisk ræsonnement. Dette til trods for, at flere af episoderne blev skabt af pædagogerne, både gennem planlagte aktiviteter og i uformelle situationer som fri leg.

Design

Dataene blev indsamlet gennem videooptagelser fra 17 besøg i en svensk børnehave over en periode på to måneder. Forskerne fik adgang til tre forskellige grupper af børn med børn henholdsvis i alderen 1-2 år, 3-4 år og 5 år.

Forskerne transskriberede 13 timer og 30 minutters observationer, hvor børn og voksne samarbejdede om at løse matematiske opgaver. Ud fra dette materiale identificerede forskerne 21 forskellige episoder med kollektivt matematisk ræsonnement inden for forskellige matematiske områder som f.eks. måling (af højde, vægt og tid) ved hjælp af både formelle og uformelle enheder, tælling og grundlæggende aritmetik (addition) og geometri (former).

I analysen af datamaterialet kontrollerede forskerne indholdet i de matematiske ræsonnementer, dvs. hvilke argumenter der blev brugt til at løse opgaverne. Derudover analyserede de, hvilke roller pædagogen påtog sig i arbejdet med opgaverne.

Referencer

Sumpter, L. & Hedefalk, M. (2018). “Teachers’ Roles in Preschool Children’s Collective Mathematical Reasoning”. European Journal of STEM Education, 3(3):16.