Institusjonelt eiermangfold og et likeverdig barnehagetilbud

Forfatter
Haugset A. S.
Kilde
Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 17(5):1-14.
År
2018

Formål

Artiklen sammenstiller og diskuterer forskning i spændingen mellem institutionel mangfoldighed blandt ejere af norske børnehaver på den ene side og myndighedernes ambitioner om at give alle børn et ligeværdigt børnehavetilbud på den anden side. Et vigtigt formål med denne artikel var at pege på behovet for ny forskning i, hvordan børnehavesektoren styres for at opnå et ligeværdigt tilbud på tværs af institutionel mangfoldighed blandt børnehaveejere.

Resultat

Artiklen fandt, at private børnehaveejere havde stort handlerum og indflydelse i børnehavesektoren. Både lovregulering og institutionaliserede normer for et godt børnehavetilbud syntes at bidrage til, at man ser små forskelle i styringen af børnehaver. Disse normer udvikles og vedligeholdes i netværk, der inkluderer private børnehaver.

Design

Med udgangspunkt i 14 forskningsartikler og rapporter fra perioden 2004-2017 sammenstiller og diskuterer artiklen forskning i spændingen mellem institutionel mangfoldighed blandt ejere af norske børnehaver på den ene side og myndighedernes ambitioner om at give alle børn et ligeværdigt børnehavetilbud på den anden side.

Referencer

Haugset, A. S. (2018). «Institusjonelt eiermangfold og et likeverdig barnehagetilbud». Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 17(5):1-14