Att göra pedagogisk praktik tillsammans: Socialt samspel i förskolans vardag. Doktorsavhandling

Forfatter
Dalgren, S.
Kilde
Linköping: Linköping University Electronic Press.
År
2017

Formål

Afhandlingen har to overordnede formål, nemlig at undersøge, hvad der sker i den sociale interaktion mellem dagtilbudspraktikere og børn i forbindelse med hverdagsaktiviteter såsom måltider, og hvordan pædagogisk praksis skabes i det sociale samspil mellem praktikere og børn.

 

Resultat

Studiets analyser viser, hvordan helt små børn, som endnu ikke har udviklet et verbalt sprog, kan deltage aktivt i måltidssituationer. Et eksempel er, når et barn på 1½ år løfter sit drikkekrus frem mod den voksne for at vise hende, at han gerne vil have vand. Da den voksne ikke reagerer, tager barnet låget af kruset. Låget triller ned på gulvet, og barnet siger noget, der lyder som ”nej”. Herefter retter barnet sit blik mod den voksne og beder endnu engang om at få vand ved at løfte kruset op i luften med begge hænder. Den voksne spørger nu barnet, om han vil have vand eller mælk, ved at løfte henholdsvis kanden med vand og en mælkekarton op fra bordet.
Gennem multimodal kommunikation, dvs. ved hjælp af fx fagter, blikke og drikkekruset som et materielt virkemiddel, bliver det muligt for det lille barn at bede om vand og derved deltage i måltidet på sine egne vilkår.

Studiet viser også, hvordan hverdagsaktiviteter i dagtilbuddet omdannes til problemløsningsprojekter, og hvordan lokale pædagogiske praksisser med et specifikt pædagogisk fokus rettet mod fx sociale måltidsnormer, sprog, fysik og matematik skabes spontant i hverdagslige interaktioner mellem dagtilbudspraktikere og børn. Studiet viser eksempelvis, hvordan børns leg på en vippe kan udvikles til et fælles problemløsningsprojekt, hvor både børn og voksne retter opmærksomheden mod fysiske fænomener og kropsligt undersøger og erfarer tyngde, kraft, balance og ligevægt. Dette sker, ved at den voksne stiller spørgsmål, som fokuserer på, at der er opstået et problem. Hun siger: ”Hvordan gør vi nu?” og kigger på de to børn, som vipper. Sammen undersøger de problemet, ved at den voksne stiller spørgsmål til børnene, som reflekterer og svarer. Under børnenes videre undersøgelse af vippens bevægelser kommenterer den voksne løbende på, hvad der sker, og kommer også indimellem med instruktioner. På den måde opfordrer den voksne til, at børnene skal skabe deres egne hypoteser om, hvad der kommer til at ske.

Design

Det empiriske materiale består af 10 dages videooptagelse fra tre dagtilbud, hvor fokus er på, hvad der sker i den sociale interaktion mellem i alt fem praktikere (tre förskollärare og to barnskötare) og børn i alderen et til fem år. Konversationsanalyse danner rammen for analysen af det samlede datamateriale, hvilket indebærer, at dele af videooptagelserne transskriberes og analyseres i detaljer. I analysen kategoriserer forfatteren udvalgte sekvenser med fokus på nonverbalt/multimodalt samspil i måltidssituationer samt spørgsmål-svar-sekvenser i forbindelse med hverdagsaktiviteter såsom leg og borddækning.

Referencer

Dalgren, S. (2017). Att göra pedagogisk praktik tillsammans: Socialt samspel i förskolans vardag. Doktorsavhandling. Linköping: Linköping University Electronic Press.