Barnehagen–en lærende organisasjon? Styreres forståelser av en lærende organisasjon og kjennetegn ved en lærende barnehage.

Forfatter
Wadel, C. C., Knaben, Å. D.
År
2021

Formål

Studiet udforsker ledernes syn på, hvad en lærende daginstitutionsorganisation er, hvilken form for læring der bør foregå i daginstitutionen, samt kendetegn ved en lærende daginstitution. For at få en bedre forståelse af dette undersøger studiet ledernes forståelse af begrebet, og hvad de anser for at være vigtigt, når det gælder læring i daginstitutionen. Forskningsspørgsmålet er: Hvad kendetegner en daginstitution som en lærende organisation ud fra ledernes forståelse?

Resultat

Resultaterne viser, at daginstitutionsledere har varierende opfattelser af, hvad en lærende organisation indebærer. Lederne betragter fælles refleksion som essentielt for en lærende daginstitution med personalemøder som et centralt refleksionsforum. Alligevel oplever daginstitutionerne udfordringer med at reflektere over egen daglig praksis, hvilket ifølge forskerne bag studiet begrænser deres evne til at udvikle sig som lærende organisationer.

Design

Datamaterialet består af semistrukturerede interview med fem ledere fra forskellige daginstitutioner i samme kommune. Interviewene, som varede mellem 45 minutter og lidt over en time, havde fokus på ledernes forståelse af en lærende organisation, og hvad der kendetegner en sådan daginstitution.

Referencer

Wadel, C. C., & Knaben, Å. D. (2021). "Barnehagen–en lærende organisasjon? Styreres forståelser av en lærende organisasjon og kjennetegn ved en lærende barnehage". Norsk pedagogisk tidsskrift, 105(4):397-408.