Bilingual Preschool Children’s Second-Language Vocabulary Development: The Role of First-language Vocabulary Skills and Second-language Talk Input

Forfatter
Grøver, V., Lawrence J. F., & Rydland, V.
Kilde
International Journal of Bilingualism.
År
2016
ISBN
27434055

Formål

Studiets formål er at udforske, hvorvidt 5-årige børn med varierende modersmålsfærdigheder drager forskellig nytte af andetsprogspåvirkning i dagtilbuddet. Forfatterne undersøger, om modersmålsfærdigheder støtter andetsprogsindlæringen blandt yngre tosprogede børn, som er i gang med at udvikle tosprogsfærdighed.

Resultat

De statistiske analyser peger på to hovedkonklusioner. For det første er børn med mere udviklede modersmålsfærdigheder, som udsættes for pædagogstyrede gruppesamtaler og leg med jævnaldrende med et stort antal ord, i besiddelse af bedre andetsprogsfærdigheder i 5-årsalderen. Resultatet afspejler dels en sammenhæng mellem modersmålsfærdighed og andetsprogsfærdighed, dels en sammenhæng mellem andetsprogsfærdighed og taleaktivitet, hvor der indgår et stort antal ord.

For det andet viser analyserne, at ovennævnte effekter ikke er til stede for børn, som udsættes for gruppesamtaler og leg karakteriseret ved en stor diversitet i ord. Resultaterne indikerer, at den generelle talemængde er vigtigst i de tidlige faser af andetsprogsindlæringen.

Forfatterne peger på en mulig gensidig påvirkning mellem modersmål og andetsprog. Det skal forstås på den måde, at tosprogede børn kan tænkes at trække på et reservoir af færdigheder, herunder tidligere oplevelser med at bruge sprog og opfange ords mening, som støtter dem i deres andetsprogsindlæring. Resultaterne indikerer en mulig overførsel af sproglig viden, hvor andetsproget faciliteres af modersmålet.

Design

26 tosprogede børn (15 drenge og 11 piger) i 5-årsalderen deltog i et longitudinelt studie, som fulgte børnene fra dagtilbud til 5. klasse. Alle børnene havde tyrkisk som modersmål og norsk som andetsprog og gik i 20 forskellige offentlige dagtilbud i to større byer. Børnenes modersmålsfærdigheder blev testet i 5-årsalderen, mens de blev testet i deres andetsprog, når de var 4, 5, 6, 7 og 10 år. Andetsprogspåvirkning i dagtilbuddet blev undersøgt ved at udregne både antallet af ord (tokens) og diversiteten med hensyn til ord (types) i videooptagelser af pædagogstyrede gruppesamtaler og legesituationer med jævnaldrende.

Referencer

Grøver, V., Lawrence J. F., & Rydland, V. (2016). Bilingual Preschool Children’s Second-Language Vocabulary Development: The Role of First-language Vocabulary Skills and Second-language Talk Input. International Journal of Bilingualism. DOI: 10.1177/1367006916666389

Rydland, V., Grøver, V. & Lawrence, J. (2014). ”The Second-Language Vocabulary Trajectories of Turkish Immigrant Children in Norway from Ages Five to Ten: the Role of Preschool Talk exposure, maternal Education, and co-ethnic concentration in the neighborhood”. Journal of Child Language, 41(2), 352-381.

Opdragsgiver

Norges Forskningsråd