Børneperspektiver i evaluering af den pædagogiske læreplan i daginstitutioner

Forfatter
Lund, J. H., Andersen, D. D. D.
År
2018

Formål

Studiet undersøger, hvordan børneperspektiver fremstår og bruges i børnehaven, især i forbindelse med evaluering af børnehavens læreplaner. Målet er at styrke det faglige skønved at nuancere begrebet og fænomenet børneperspektiver i den pædagogiske evaluering. 

Resultat

Undersøgelsen tydeliggør, at børneperspektiver får stor opmærksomhed i den generelle pædagogiske praksis. Samtidig viser analysen, at der er en tendens til, at denne opmærksomhed bliver mindre, når det drejer sig om pædagogisk evaluering. Forfatterne mener, at det ser ud til, at børneperspektiver i forbindelse med evaluering af læreplaner bruges mest i interne processer indad i børnehaven, men ikke får særlig meget plads i den eksterne kommunikation af evalueringsresultater. 

Design

Projektet er baseret på empiriske studier i en mellemstor dansk kommune, hvor der er indsamlet data i en udvalgt børnehave og på kommunalt ledelsesniveau. Der blev gennemført tre interviews og en observation på kommunalt ledelses- og konsulentniveau samt fire deltagende observationer i børnehaven og to interviews med ledere og pædagoger. Derudover analyserede forfatterne flere dokumenter, som blev brugt i, og satte rammer for, evalueringspraksisssen. 

Referencer

Lund, J. H. & Andersen, D. D. D. (2018). «Børneperspektiver i evaluering af den pædagogiske læreplan i daginstitutioner». Tidsskrift for socialpædagogik, 21(1):15-27.

Opdragsgiver

Ikke opgivet