Emotional exhaustion in day-care workers

Forfatter
Løvgren, M.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal 24(1), 157-167.
År
2016
ISBN
27413026

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvilke arbejdsfunktioner der bidrager til følelsesmæssig udmattelse (emotional exhaustion) blandt pædagoger (preschool teachers) og pædagogmedhjælpere (assistants) i dagtilbud. Forfatteren ser på effekten af fx forskellige arbejdsopgaver, kollegial støtte og rolleklarhed og sammenligner resultaterne for pædagoger og pædagogmedhjælpere med henblik på at afsløre mulige forskelle mellem de to faggruppers oplevelse af arbejdsrelateret følelsesmæssig udmattelse.

Resultat

Overordnet peger den statistiske analyse på tre aspekter ved det pædagogiske arbejde, som er afgørende for graden af følelsesmæssig udmattelse: tydelige roller, klare forventninger og kollegial støtte. Når medarbejderen føler sig sikker i sin rolle og på, hvad der kræves, samt oplever kollegerne som støttende, er udmattelsesniveauet lavere for både pædagoger og pædagogmedhjælpere. Forfatteren vurderer, at de tre aspekter må ses som dominerende faktorer med hensyn til at sikre både pædagogers og pædagogmedhjælperes følelsesmæssige trivsel på arbejdet. Analysen indikerer også, at hyppig deltagelse i opgaver knyttet til forældrekontakt og til undervisning/pasning (teaching) hænger sammen med et højere niveau af følelsesmæssig udmattelse.

Design

Forfatteren anvender et spørgeskema, som indeholder dels spørgsmål vedrørende følelsesmæssig udmattelse, dels spørgsmål vedrørende arbejdsopgaver, roller, forventninger, kompetencer og tillid til egne evner. Der spørges også ind til en række kontrolvariable, herunder alder, køn, ugentlig arbejdstid og arbejdserfaring. Den statistiske analyse baserer sig på svar fra 1192 pædagoger og 1357 pædagogmedhjælpere fra 588 dagtilbud.

Referencer

Løvgren, M. (2016). Emotional exhaustion in day-care workers. European Early Childhood Education Research Journal 24(1), 157-167.

Opdragsgiver

Uoplyst