Exploring intervention components in association with changes in preschool children’s vegetable intake: the BRA-study.

Forfatter
Kristiansen, A. L., Himberg-Sundet, A., Bjelland, M., Lien, N., Holst, R., Andersen, L. F.
År
2021

Formål

Studiet undersøger børnehaveansattes holdninger til effekten af en intervention med det formål at øge børns indtag af grøntsager og servering af grøntsager i børnehaven.

Resultat

Resultaterne viste ingen tydelige sammenhænge mellem, hvor nyttige deltagerne opfattede interventionskomponenterne og mængden af de serverede grøntsager i børnehaven. Studiet viste dog en tendens til, at plakaterne var associeret med et øget indtag af grøntsager hos børnene, hvilket også kan skyldes, at forskellige interventionskomponenter spillede sammen og bidrog til effekten. Forskerne mener alligevel, at plakaterne kan have haft en positiv effekt, og at de kan have forstærket budskaberne om, hvor mange grøntsager, der skulle serveres, og hvordan man kunne opmuntre børnene til at smage og spise dem.

Design

Studiet er en del af BRA-projektet ("Barnehage", "gRønnsaker og fAmilie"), hvis mål var at udvikle, gennemføre og evaluere et interventionsprogram med henblik på at fremme indtaget af grøntsager blandt børnehavebørn (3-5 år ved studiets begyndelse). 73 børnehaver i Norge deltog (svarprocent 15,2 %), og der blev indhentet samtykke fra forældre til 633 børn (svarprocent 38,8 %). Interventionskomponenterne i børnehaverne bestod af en inspirerende kursusdag (praktisk og teoretisk madlavning) samt forskellige madlavningsressourcer og -redskaber, som mindede personalet om at servere grøntsager og fremme børnenes indtag af grøntsager. Børnehavepersonalet blev bedt om at svare på et skriftligt spørgeskema, hvor de skulle vurdere, hvor nyttige interventionskomponenterne var. Der blev udført direkte observationer med henblik på at vurdere børnenes indtag af grøntsager. Mængden af de serverede grøntsager blev registreret ved at udfylde en grøntsagsdagbog i fem dage, hvor vægten af grøntsagerne også blev noteret.

Referencer

Kristiansen, A. L., Himberg-Sundet, A., Bjelland, M., Lien, N., Holst, R. & Andersen, L. F. (2021). "Exploring intervention components in association with changes in preschool children’s vegetable intake: the BRA-study". BMC Research Notes, 14:214.

Opdragsgiver

Norges Forskningsråd, Norge. Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning, Norge