Gender matters: male and female ECEC practitioners’ perceptions and practices regarding children’s rough-and-tumble play (R&T)

Forfatter
Storli, R., & Sandseter, E. B. H.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 25(6), 838-853.
År
2017

Formål

Formålet med studiet er at undersøge mandlige og kvindelige dagtilbudspraktikeres opfattelser og praksis vedrørende børns indendørs og udendørs rough-and-tumble-lege (R&T).

Resultat

Resultaterne viser, at dagtilbudspraktikerne anerkendte både positive og negative sider ved R&T, og at de i højere grad tillod R&T på udendørsarealer end på indendørsarealer. Forskerne påpeger, at det mest overraskende resultat fra spørgeskemaundersøgelsen var, at der ikke var signifikante kønslige forskelle blandt det pædagogiske personale med hensyn til deres tilgang til R&T. Resultaterne fra interviewene indikerer dog, at de mandlige praktikere var mere positive over for R&T end de kvindelige praktikere. Yderligere viser resultaterne, at de kvindelige praktikere ændrede deres holdninger og praksis vedrørende R&T, da de havde opnået større viden om og erfaring med R&T i samarbejde med deres mandlige kollegaer. Dette har ifølge forskerne medført en større bevidsthed om at forsøge at indføre fælles forståelser, regler og praksis vedrørende R&T. Afslutningsvis peger forskerne på vigtigheden af kønsdiversitet blandt det pædagogiske personale i forbindelse med udviklingen af støttende omgivelser for børns muligheder for R&T i dagtilbud.

Design

Dette studie baserer sig på både en spørgeskemaundersøgelse og semistrukturerede interview, som kombineres med henblik på at tilvejebringe kvantitative data om mønstre blandt en større gruppe af dagtilbudspraktikere samt at få dybere indsigt i dagtilbudspraktikeres holdninger, tanker og handlinger vedrørende børns R&T ud fra dagtilbudspraktikernes køn. 423 dagtilbudspraktikere deltog i spørgeskemaundersøgelsen, hvoraf 381 var kvinder (90,1%) og 42 var mænd (9,9%). Tre dagtilbud blev udvalgt til interviewdelen, hvor én mand og én kvinde fra hvert af de tre deltagende dagtilbud blev interviewet. Informanterne var både pædagoger og pædagogmedhjælpere. Interviewguiden bestod af spørgsmål vedrørende børnenes R&T, og hvorledes det pædagogiske personale håndterer den type leg. Datamaterialet fra spørgeskemaundersøgelsen blev analyseret i statistikprogrammet SPSS 22, mens datamaterialet fra interviewene er blevet analyseret tematisk.

Referencer

Storli, R., & Sandseter, E. B. H. (2017). Gender matters: male and female ECEC practitioners’ perceptions and practices regarding children’s rough-and-tumble play (R&T). European Early Childhood Education Research Journal, 25(6), 838-853.