Implementing a structural approach in preschool number activities. Principles of an intervention program reflected in learning.

Forfatter
Björklund, C., Ekdahl, A. L., Runesson Kempe, U.
År
2021

Formål

Studiet undersøger, hvordan man ved hjælp af de grundlæggende principper i variansteori om læring kan ændre børns opfattelse af tal, så børnene bliver i stand til at forholde sig til del-helheds-relationerne i aritmetiske opgaver i stedet for at bruge en tilgang baseret på at tælle en og en. Forskningsspørgsmålet er: Hvordan bliver læring, som er baseret på en strukturel tilgang og udformet på baggrund af principper for variansteori, reflekteret i børns læring af tal?

Resultat

Der blev observeret progression i, hvordan børnene ændrede deres måde at opleve tal på under interventionen. De gjorde brug af mere avancerede aritmetiske strategier, hvilket blev koblet til den strukturelle tilgang, som tidligere var brugt i læringen. Resultaterne viser også, hvordan analyse med fokus på aspekter, som kan ses i læring, og aspekter, som demonstreres i undervisningen, giver en måde at beskrive tilegnelse af regning på, som har betydelige implikationer for læringspraksissen.

Design

En gruppe på otte børn, som deltog i interventionsprogrammet, blev udvalgt til grundig analyse. Der blev gennemført én-til-én-interview og observationer baseret på videooptagelser af børnene.

Referencer

Björklund, C., Ekdahl, A. L., & Runesson Kempe, U. (2021). “Implementing a structural approach in preschool number activities. Principles of an intervention program reflected in learning”. Mathematical Thinking and Learning, 23(1):72-94.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige