Leiing av læring i barnehagen – nasjonale retningsliner og lokale fortolkingar

Forfatter
Skjæveland, Y.
Kilde
I: Moen, K. H., Gotvassli, K. Å., & Granrusten, P. T. (red.), Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 167-182. Oslo: Universitetsforlaget.
År
2016
ISBN
27924186

Formål

Studiets formål er at undersøge, hvordan dagtilbud (barnehager) fortolker den norske rammeplan i deres retningslinjer og rammer for læringsledelse i dagtilbuddet. Forskningsspørgsmålene er: Hvilke læringssyn giver dagtilbuddene udtryk for i deres årsplaner? Hvilke temaer og læringsaktiviteter lægges der vægt på i årsplanerne? Hvordan bliver dagtilbuddene organiseret, ud fra at de skal have skærpet fokus på læring, og hvilken form for ledelse af læring fører det med sig, ifølge årsplanen?

Resultat

Overordnet finder forfatteren, at der er stor variation i udformning og længde af årsplanerne, og de er ikke udformet på en standardiseret måde. Fælles for årsplanerne er dog, at de refererer til rammeplanen.

Læringssynet fra rammeplanen bliver refereret i de fleste årsplaner, hvilket indebærer et helhedsskabende læringssyn med vægt på leg, læring og omsorg. Mange årsplaner har citeret eller direkte kopieret formuleringer fra rammeplanen. Ifølge forfatteren fremgår det af de fleste årsplaner, at leg er vejen til læring. Der er mindre fokus på sammenhængen mellem omsorg og læring end sammenhængen mellem leg og læring.

Læringsindholdet i årsplanerne er meget forskelligt. De syv fagområder, som rammeplanen indeholder, er også i de fleste tilfælde nævnt i årsplanerne. De er: (1) kommunikation og sprog, (2) krop, motion og sundhed, (3) kunst, kultur og kreativitet, (4) natur, miljø og teknik, (5) etik, religion og filosofi, (6) nærmiljø og samfund og (7) tal, rum og form. Mange årsplaner uddyber og konkretiserer hvert fagområde, mens andre har fokus på særlige indsatsområder inden for de syv fagområder. Årsplanerne lader ifølge forfatteren til at være henvendt til forældrene.

I mange årsplaner omtales medarbejdere bredt som ”de voksne”, og der er ingen stillingsbetegnelser eller præcisering af de enkelte medarbejderes ansvarsområder. Forfatteren konkluderer, at årsplanerne generelt giver et uklart billede af, hvordan dagtilbuddet ledes og organiseres, til trods for at der i rammeplanen lægges vægt på planlægning. Ifølge forfatteren kan utydeligheden med hensyn til ledelse og organisering være et udtryk for, at dagtilbuddet har en flad struktur, eller at der er en svag/uklar organisering af dagtilbuddet. Alternativt kan det være, at dagtilbuddets organisering præciseres andre steder end i årsplanen.

Design

Datamaterialet består af årsplaner fra 64 dagtilbud i tre kommuner. Årsplanerne analyseres med fokus på følgende tre områder: (1) synet på læring, (2) indholdet i børnenes læring og (3) læring og organisering af læring.

Referencer

Skjæveland, Y. (2016). Leiing av læring i barnehagen – nasjonale retningsliner og lokale fortolkingar. I: Moen, K. H., Gotvassli, K. Å., & Granrusten, P. T. (red.), Barnehagen som læringsarena: Mellom styring og ledelse, 167-182. Oslo: Universitetsforlaget.

Opdragsgiver

Norges Forskningsråd