Motor-life-skills of toddlers: a comparative study of Norwegian and British boys and girls applying the Early Years Movement Skills Checklist

Forfatter
Moser, T., & Reikerås, E.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal 24, 115-135.
År
2016
ISBN
29255324

Formål

Studiets formål er at undersøge, om der er forskelle på drenges og pigers motoriske evner til at mestre og løse dagligdagsopgaver (motor-life-skills) i dagtilbud. Børn benytter deres motoriske evner til at løse dagligdagsopgaver som fx at tage tøj på, vaske hænder, klippe med saks og spille bold på legepladsen.

Resultat

Resultaterne viser, at der er signifikant forskel på drenge og piger i den totale EYMSC-score. Pigerne har generelt bedre motoriske evner end drengene i forbindelse med dagligdagsopgaver målt med tjeklisten EYMSC.

Studiet viser, at pigerne klarer sig signifikant bedre indenfor tre ud af fire motoriske områder målt med EYMSC: selvhjulpenhed (self-help skills), skrivebordsevner (desk skills) og generelle klasserumsevner (general classroom skills). Selvhjulpenhed involverer, at børnene fx mestrer at tage deres eget tøj på, at vaske hænder og at håndtere mad og drikke. Skrivebordsevner involverer børnenes finmotoriske evner ved et skrivebord som fx at kunne håndtere saks og lim og at kunne folde papir. Generelle klasserumsevner involverer bl.a. at kunne sidde korrekt og stille på sin stol, at kunne gå rundt uden at støde ind i andre børn og at kunne følge en voksens anvisning. Studiet viser, at begge køn klarer sig lige godt med hensyn til legepladsevner (recreational/playground skills), der involverer børnenes motoriske evner på udendørs legepladser, fx boldspilsevner og evnen til at klatre, hoppe, løbe eller balancere.

Design

Studiets datamateriale blev indsamlet i 2008 i forbindelse med ”Stavangerprosjektet – Det lærende barnet”. 1083 børn i alderen 30-33 måneder fik målt deres motoriske evner i dagligdagsopgaver i dagtilbuddet; heraf var 527 piger og 556 drenge. To voksne, som barnet kendte (familiar adults), observerede uafhængigt af hinanden hvert enkelt barn ved hjælp af tjeklisten ”Early Years Movement Skills Cheklist” (EYMSC). Hensigten var at observere uden at forstyrre barnet i dets vante dagligdag. Ifølge forfatterne måler tjeklisten EYMSC barnets motoriske evner i dets vante miljø med vante voksne, og den giver et billede af, hvordan børnene klarer sig motorisk i deres dagligdag i dagtilbuddet.

Referencer

Moser, T., & Reikerås, E. (2016). Motor-life-skills of toddlers: a comparative study of Norwegian and British boys and girls applying the Early Years Movement Skills Checklist. European Early Childhood Education Research Journal 24, 115-135.

Opdragsgiver

Uoplyst