Uppföljning och utvärdering för förändring - pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan.

Forfatter
Elfström, I.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Stockholm University, Stockholm.
År
2013

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvilken type af viden der produceres, når pædagogisk dokumentation anvendes som redskab til at udvikle pædagogisk praksis i en svensk daginstitution (förskola).

Resultat

Studiet konkluderer, at pædagogisk dokumentation kan bruges til løbende opfølgning på og udvikling af den pædagogiske og didaktiske praksis, men at det samtidig er et omfattende og krævende projekt. Det kræver dels en dyb forståelse af filosofiske og teoretiske perspektiver som baggrund for refleksion og analyse og dels praktiske færdigheder i at anvende forskellige dokumentationsmetoder. Endelig kræver det en organisationsstruktur, der tillader tid til diskussion, refleksion og analyse blandt pædagogerne. I den undersøgte daginstitution bidrager arbejdet med pædagogisk dokumentation både til et skærpet fokus på børnenes nysgerrighed, oplevelser, deltagelse og læring og til en kontinuerlig evaluering af den pædagogiske praksis. Den viden, der skabes i pædagogernes diskussioner og samtaler om pædagogisk dokumentation, omhandler bl.a. disse temaer: vurdering af meningsfuldheden af forskellige aktiviteter i relation til formålet og i relation til børnenes spørgsmål, vurdering i relation til indhold og de værdier, som daginstitutionen arbejder for, samt vurdering og evaluering af indhold i relation til læreplanen. Disse temaer relaterer sig alle til daginstitutionens rolle i forbindelse med dokumentation, vurdering og evaluering af den uddannelsesmæssige kontekst og praksis. I pædagogernes diskussioner fik monitorering af det enkelte barns læring og udvikling i relation til læreplanen ikke så meget opmærksomhed.

Design

Undersøgelsens empiri er indsamlet gennem et 1-årigt feltarbejde i en svensk Reggio Emilia-daginstitution. Forskeren har foretaget deltagerobservation, deltaget i pædagogernes planlægningsmøder samt indsamlet pædagogisk dokumentation produceret af pædagogerne og børnene i forbindelse med et naturvidenskabeligt projekt. Den pædagogiske dokumentation består bl.a. af fotografier, børnenes tegninger og projektarbejde, transskriberede udskrifter fra pædagogernes planlægningsmøder samt ugebreve til forældrene, der beskriver børnegruppens aktiviteter i den forgangne uge.

Referencer

Elfström, I. (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring - pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ph.d.-afhandling. Stockholm University, Stockholm.

Opdragsgiver

Uoplyst