Ledelse af dagtilbud under forandring: En undersøgelse af ledelsesstruktur og lederfaglighed på dagtilbudsområdet. København: Væksthus for Ledelse. *B Væksthus for Ledelse (2007). Styrket ledelse gennem nye ledelsesstrukturer: Ledelse af dagtilbud under forandring.

Forfatter
Jørgensen, O.
Kilde
København: Væksthus for Ledelse.
År
2007

Formål

Studiet beskriver ledelsesstrukturer og lederfaglighed på dagtilbudsområdet. På baggrund af kommunalreformens ledelsesmæssige ændringer på dagtilbudsområdet spørger studiet hvilke nye ledelsesstrukturer der implementeres, og hvilke nye ledelseskompetencer der er nødvendige.

Resultat

Studiet viser at mere end to tredjedele af kommunerne har besluttet eller planlagt at beslutte at implementere nye ledelsesstrukturer i dagtilbudsinstitutionerne. En række forskellige ledelsesmodeller er i spil. Kommunerne holder sig således ikke til én model, men to tendenser kan identificeres: en tendens til at slå institutioner sammen og en tendens til nye struktureringer af ledelsen som samler ledelsen af børnehaver, skoler og fritidsordninger i et lokalt område eller samler ledelsen af flere dagtilbudsinstitutioner. Formålet med denne proces er at styrke ledelsen, at professionalisere ledelsen og at anvende de økonomiske midler på dagtilbudsområdet bedre. Udfordringerne i processen er, ifølge repræsentanterne fra kommunalforvaltningerne, at udvikle nye ledelseskompetencer, at få opbakning fra personalet i dagtilbudsinstitutionerne og at forny det tværprofessionelle samarbejde. Initiativet til at implementere nye ledelsesstrukturer kommer oftere fra det administrative personale end fra politikerne (i 81 % af tilfældene). Undersøgelsen konkluderer at tendensen til at koncentrere ledelsesfunktionen på daginstitutionsområdet repræsenterer nye politiske krav om kvalitet og effektivitet på området. Tendensen til at hierarkisere ledelsen har skabt to modsatrettede, komplementerende eller konkurrerende profiler: Enten fokuseres der på strategi og administration, eller også fokuseres der på professionalitet og det daglige arbejde. De nye strukturers legitimitet og (delingen af arbejdsopgaverne mellem) de nye ledelsesprofiler udfordres ifølge undersøgelsens respondenter stadig.

Design

Der er tale om et oversigtsstudie. Repræsentanter fra kommunalforvaltningerne i 85 af de 98 danske kommuner har deltaget i studiet. Væksthus for Ledelse opererer med fire kategorier for kommunernes ændrede organisering af ledelsesarbejdet i dagtilbuddene: sammenlagt institutionsledelse, netværksledelse eller -organisering, områdeledelse og distriktsledelse.

Referencer

Jørgensen, O. (2007). Ledelse af dagtilbud under forandring: En undersøgelse af ledelsesstruktur og lederfaglighed på dagtilbudsområdet. København: Væksthus for Ledelse. *B Væksthus for Ledelse (2007). Styrket ledelse gennem nye ledelsesstrukturer: Ledelse af dagtilbud under forandring. København: Væksthus for Ledelse.

Opdragsgiver

KL (Kommunernes Landsforening) og KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) i Danmark