Pædagogik, pædagogmedhjælpere og pædagoger – arbejdsdelinger og opdragelsespraksis i daginstitutionen.

Forfatter
Olsen, B.
Kilde
Viborg: PUC.
År
2007

Formål

Undersøgelsen beskæftiger sig med forholdet mellem pædagogmedhjælperes og pædagogers arbejdsrelationer, positioner og positionering. Undersøgelsens mål er at belyse følgende spørgsmål: Hvad karakteriserer pædagogmedhjælperes arbejde i daginstitutioner og deres pædagogiske praksis? Hvilke relationer med det uddannede personale indgår pædagogmedhjælperne i? Studiet består af to dele: 1. En kortlægning af pædagogers og pædagogmedhjælperes sociale baggrund på nationalt plan. 2. Et casestudie af arbejdsdelingen i tre daginstitutioner beliggende i områder med store socioøkonomiske forskelle.

Resultat

Pædagogers og pædagogmedhjælperes baggrunde er i store træk ens. Der findes ikke en over- og underordningsrelation i forbindelse med arbejdsdelingen mellem pædagog og pædagogmedhjælper. En skelnen mellem tre positioner i daginstitutionen, nemlig en centralt positioneret ’leder’, en ’assistent’ og en ’tilskuer’, viser at det lige så ofte er pædagogmedhjælperen som pædagogen der indtager positionen som ’leder’ eller ’assistent’.

Design

Studiet er designet som en etnografisk, dokumentbaseret tværsnitsundersøgelse af opfattelser. Data i studiet udgøres af registerdata om nationens pædagoger og pædagogmedhjælpere samt kvalitative data (enkelt- og gruppeinterview, protokoller, arbejdsplaner og organisationsdiagrammer) om fire pædagogmedhjælpere fra tre dagtilbud beliggende i områder med store socioøkonomiske forskelle.

Referencer

Olsen, B. (2007). Pædagogik, pædagogmedhjælpere og pædagoger – arbejdsdelinger og opdragelsespraksis i daginstitutionen. Viborg: PUC.

Opdragsgiver

CVU Vest, Efter- og videreuddannelsesafdelingen og Pædagogisk Medhjælperforbund i Danmark