Den tilsidesatte bog om den moderne billedbog i dagtilbud.

Forfatter
Petersen, A.
Kilde
Gylling: Klim.
År
2007

Formål

Studiet undersøger sprogudvikling og børnelitteratur i børnehaven. Formålet er at afdække den uofficielle litteraturkanon for børn mellem et og seks år i dagtilbud.

Resultat

I dagtilbuddene fandtes én bog der var under fem år gammel (dvs. udgivet senere end 2002). Den tilgang til pædagogisk praksis og æstetiske læreprocesser som pædagoger giver udtryk for, stemmer ikke overens med den faktiske ’billedbogspraksis’ i de undersøgte børnehaver.

Design

Studiet er et dokumentbaseret etnografisk studie. Der er foretaget observationer og fokusgruppeinterview i otte dagtilbud.

Referencer

Petersen, A. (2007). Den tilsidesatte bog om den moderne billedbog i dagtilbud. Gylling: Klim.

Opdragsgiver

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, BUPL og KL (Kommunernes Landsforening) i Danmark