How one Turkish-speaking girl came to express her own voice in a Norwegian-speaking playgroup.

Forfatter
Rydland, V.
Kilde
Nordisk Pedagogik 27. S. 77-97.
År
2007

Formål

Studiet undersøger hvordan en tyrkisktalende pige begyndte at lade sin person komme til udtryk i en norsktalende legegruppe.

Resultat

Forfatteren beskriver at pigen over en lang observationsperiode oftere og oftere kommunikerer i det der kaldes ’lade som om-tale’, og at hun kun giver sin egen stemme en anelse mere vægt i forhold til kammeraternes stemme i kommunikationen. Det konkluderes at der er behov for større viden om betydningen af samtale med kammeraterne i forhold til sprogudviklingen hos børn med et andet modersmål end norsk.

Design

Studiet er designet som en beskrivelse via et casestudie der bygger på observationer og videooptagelser af en pige i en uge over en periode på tre år.

Referencer

Rydland, V. (2007). How one Turkish-speaking girl came to express her own voice in a Norwegian-speaking playgroup: Nordisk Pedagogik 27. S. 77-97.

Opdragsgiver

Det Norske Forskningsråd