Læring på Tværs: 4 børnehaver i København udvikler læringsnetværk, rapport fra projektet.

Forfatter
Højholt, C.
Kilde
København: BUPL.
År
2007

Formål

Dette studie har fokus på hvordan børnene lærer i deres respektive børnehaver og hvordan professionelle netværk mellem personalet i forskellige børnehaver kan anvendes i relation til børns læring.

Resultat

Rapporten viser at den gensidige udveksling af praksis og holdninger mellem institutionerne, fx som debat i det professionelle netværk, er inspirerende.

Design

Der er tale om et casestudie af et netværk med fire børnehaver. Undersøgelsen baserer sig på de erfaringer personalet i de fire børnehaver har i relation til børns læring.

Referencer

Højholt, C. (2007). Læring på Tværs: 4 børnehaver i København udvikler læringsnetværk, rapport fra projektet. København: BUPL.

Opdragsgiver

BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk og Socialpædagogernes Landsforbund (SL)