Förskolans pædagogiska praktik: ett verksamhetsperspektiv.

Forfatter
Ekström, K.
Kilde
Umeå: Fakulteten för lärarutbildning, Umeå Universitet, Fakulteten för lärarutbildning.
År
2007

Formål

Dette studie undersøger hvordan arbejdsteam i dagtilbud udformes og realiseres i den pædagogiske praksis, og hvordan arbejdsbetingelserne påvirker denne proces. Det undersøges hvad teamene laver, og hvordan de forholder sig til dette arbejde. Derudover fokuseres der på hvordan arbejdsteam i dagtilbud opfatter økonomiske, organisatoriske og curriculære ændringer i realiseringen af den pædagogiske praksis i dagtilbud, samt hvilke andre arbejdsbetingelser der påvirker udformningen og udførelsen af den pædagogiske praksis.

Resultat

Undersøgelsen viser at de daglige rutiner udformer og begrænser praksis i dagtilbud. Arbejdet er fokuseret omkring omsorg. Omfanget af børnenes indflydelse varierer: dels afhængigt af aktiviteternes indhold og dels afhængigt af børnenes socioøkonomiske baggrund. Det konkluderes at ændringerne i rammebetingelserne har medført nye arbejdsopgaver til dagtilbuddene og reduceret niveauet af resurser i dagtilbuddene.

Design

Studiet er et etnografisk studie. Det anvendte materiale er interview og observationer i tre dagtilbud. Desuden er der lavet dokumentanalyse af lokale måldokumenter.

Referencer

Ekström, K. (2007). Förskolans pædagogiska praktik: ett verksamhetsperspektiv. Umeå: Fakulteten för lärarutbildning, Umeå Universitet, Fakulteten för lärarutbildning.

Opdragsgiver

Ikke oplyst