Barndom och kulturella artefakter: platsen som skapas runt bilderboken.

Forfatter
Simonsson, M.
Kilde
I: Halldén, G. (red). Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 119-139). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
År
2007

Formål

Formålet med studiet er at undersøge billedbogens position og betydning som skaber af ’steder for børn’ og ’børns steder’ i svenske dagtilbud.

Resultat

Undersøgelsen viser at billedbogen kan støtte børn i at transformere ’steder for børn’ til ’børns steder’ fordi billeder i billedbøger er kulturelle artefakter som stimulerer børns fantasi og kreativitet og dermed understøtter deres egen kulturskabelse. Forfatteren fandt at børn bruger billedbogen på en aktiv og kompleks måde i en løbende fortolknings- og forhandlingsproces. Børnene ønsker ikke bare at få læst højt; de vil gerne selv ’læse’ billederne og skabe deres egne idéer om historien. Gennem interaktion skaber børn tredimensionelle rum på basis af todimensionelle billeder. Billederne i billedbogen beskriver et miljø som børnene indtager og videreudvikler. Udfordringerne og fornøjelsen ved at skabe et sted synes meget vigtigt for børnene – muligvis vigtigere end det endelige produkt. Billedbogen udgør et fælles rum som kan bruges til at ekskludere andre. Pædagoger risikerer at forstyrre børnenes fiktive steder når billedbogen introduceres som et fælles sted for alle. Der kan også opstå flere rum på samme tid rundt om en billedbog – fx tilskuere og handlende. Bogen kan også bidrage til at skabe et fredeligt rum præget af kropslig trivsel, rekreation og beskyttelse.

Design

Etnografisk studie udført med observation hen over 13 uger resulterende i 35 timers videooptagelse. Studiet involverer 53 børn i alderen tre-fem år (25 piger og 28 drenge).

Referencer

Simonsson, M. (2007). Barndom och kulturella artefakter: platsen som skapas runt bilderboken. I: Halldén, G. (red). Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 119-139). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Opdragsgiver

Ikke oplyst