"Vi manliga lärare": Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963.

Forfatter
Sparrlöf, G.
Kilde
Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för beteendevetenskab och lärende.
År
2007

Formål

Undersøgelsen er en historisk analyse af opbygningen af en fagforening for skolelærere i Sverige – en proces som blev indledt i 1963. Undersøgelsen har særligt fokus på forholdet mellem mandlige og kvindelige lærere som i begyndelsen havde hver sin fagforening. Studiet søger at undersøge og forklare hvorfor mandlige lærere oprindeligt så kvindelige lærere som rivaler og senere som partnere.

Resultat

Undersøgelsen viser at det var en række udviklingsmæssige forhold som førte til sammenlægningen af mandlige og kvindelige læreres fagforeninger i 1963. Forfatteren konkluderer at der på trods af sammenlægningen stadig var problemer i forhold til lige muligheder og lige løn på lærerområdet – og det er der også i dag.

Design

Designet er en beskrivelse på baggrund af sekundær dataanalyse.

Referencer

Sparrlöf, G. (2007). "Vi manliga lärare": Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för beteendevetenskab och lärende.

Opdragsgiver

Ikke oplyst