Dimension of Pedagogical Quality in Preschool.

Forfatter
Sheridan, S.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 15 (2), S.197-217.
År
2007

Formål

Formålet med studiet er at beskrive kvalitetsbegrebet i dagtilbud. I studiet undersøges det hvordan fire dimensioner af pædagogisk kvalitet (den samfundsmæssige kontekst, barnet, læreren og læringskonteksten) kan bruges i forbindelse med evaluering. Forfatteren evaluerer i denne artikel børns muligheder for deltagelse og indflydelse i dagtilbud på baggrund af disse fire dimensioner.

Resultat

Resultatet tydeliggør kompleksiteten i begrebet pædagogisk kvalitet og hvordan denne konstitueres i interaktionen mellem forskellige aspekter af menneskelige og materielle resurser. For at få et fyldestgørende indblik i pædagogisk kvalitet er det nødvendigt at studere det samme aspekt og fænomen og de samme situationer fra mere end ét perspektiv ad gangen. Studiet peger imidlertid på at der inden for ”pædagogens dimension” findes indikationer på at pædagoger i daginstitutioner af høj kvalitet er mere selvkritiske i deres selvevalueringer, hvorimod pædagoger i daginstitutioner af lav kvalitet har tendens til at fokusere på eksterne begrænsende faktorer og ofte vurderer sig selv mere positivt end en ekstern evaluering gør.

Design

Undersøgelsen er opbygget som et casekontrolstudie. Dokumentationen er indsamlet gennem brug af ECERS som selvevalueringsredskab i 14 dagtilbud samt ved interview af 29 dagtilbudsbørn i alderen tre-fem år og 39 lærere fra ni børnehaver.

Referencer

Sheridan, S. (2007). Dimension of Pedagogical Quality in Preschool. International Journal of Early Years Education, 15 (2), S.197-217.

Opdragsgiver

Det Svenske Videnskabsråd