“Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider”.

Forfattere
Toft, A.
Rosland, K.T.
Kilde
Prismet, 65(4), 211-225.
År
2014

Formål

Formålet med artiklen er at undersøge og diskutere, hvorfor det kun er kristne helligdage, der bliver fejret eller markeret i 4 udvalgte kommuners børnehaver (barnehager) i Helgeland i Norge. Helligdage i religioner, der er repræsenteret ved børn i børnehaverne, skal ellers, ifølge rammeplanen for børnehavers indhold og opgaver, også markeres.

Resultat

Studiet viser, at nogle af årsagerne til, at ikke-kristne højtider ikke markeres eller fejres i børnehaverne, er, at børnehavepersonalet er usikre på, hvordan de skal kunne fejre og markere ikke-kristne højtider, når de ikke selv har noget forhold til disse. Personalet anfører derudover, at nogle af de ikke-kristne forældre til børnene ikke vil have deres religiøse højtider markeret i børnehaven.

Studiet peger på, at minoritetsbørnene derved mister muligheden for positiv identifikation og genkendelse, samtidig med at majoritetsbørnene forhindres i at lære om andres religion og derved udvide deres kulturelle repertoire.

Studiets resultater viser derudover, at forældrenes engagement er en nøglefaktor, hvis man skal have succes på dette område, da en af de grundlæggende barrierer for personalets motivation til at markere ikke-kristne højtider er deres manglende personlige forhold til disse. Personalet mangler m.a.o. personlige ressourcer mht. at give børnene en autentisk oplevelse af ikke-kristne højtider.

Design

Empirien i studiet er hentet fra en undersøgelse af højtidsmarkeringer i børnehaver i 4 kommuner i Helgeland, Norge. Undersøgelsen består af to dele: 1) en surveyundersøgelse, hvor et spørgeskema blev sendt til alle kommunernes børnehaver, og 2) interviews med institutionslederen, en pædagog i småbørnsafdelingen og en pædagog i storbørnsafdelingen i hver af to udvalgte børnehaver – altså 6 interview. Empirien blev indsamlet i perioden 2010-2011. I artiklen er der lagt vægt på analyse af de kvalitative interview.

Referencer

Toft, A. & Rosland, K.T. (2014). “Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider”. Prismet, 65(4), 211-225.

Opdragsgiver

Uoplyst