”Exploring Letters in a Bimodal, Bilingual Nursery School with Deaf and Hearing Children”.

Forfattere
Kristoffersen, A.
Simonsen, E.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 22 (5), 604-620.
År
2014

Formål

Målet med studiet er at skabe viden om hørehæmmede/døve børns introduktion til at læse og skrive i en norsk daginstitution (nursery school), hvor både det talte sprog og tegnsprog anvendes (bimodal bilingual). Studiet undersøger, hvordan bogstaver bliver introduceret til børn i en børnegruppe bestående af både hørende og hørehæmmede børn (co-enrolment setting), og hvordan børnene udforsker bogstaver i fri leg.

Resultat

Studiet viser, at introduktion af bogstaver var en regelmæssigt forekommende aktivitet under mandagssamling i børnehaven. Aktiviteten fulgte nogle bestemte fastlagte mønstre og procedurer, der trak på forskellige multimodale ressourcer, fx brug af billeder, håndtegn og lyde om bogstaverne. Studiet viser, at pædagogerne især benyttede auditive ressourcer, og at det primære fokus i introduktionen af bogstaver oftest var forholdet mellem bogstavet, som det tager sig ud på print, og bogstavets lyd, dvs. fonologisk opmærksomhed. Omvendt blev visuelle ressourcer eller virkemidler anvendt i meget begrænset omfang. Studiet finder desuden, at de hørende børn i deres udforskning af bogstaver under den frie leg gjorde brug af både visuelle og auditive ressourcer mens de hørehæmmede børn primært anvendte visuelle ressourcer. Endelig finder studiet, at børnenes udforskning af bogstaver i den frie leg primært sker i interaktion med børn, der, som dem selv, er enten hørehæmmede eller hørende.

Design

Studiet er et etnografisk-studie, der er foretaget i en norsk daginstitution (nursery school) for både hørende og hørehæmmede børn. I daginstitutionen findes lige mange hørehæmmede og hørende børn i alderen 2-5 år. (Det samlede antal fremgår ikke af studiet). Personalet består af både døve og hørende pædagoger (teachers) og assistenter med forskellige kompetencer inden for tegnsprog. Der foregår ikke formel tegnsprogsundervisning i daginstitutionen. I stedet forventes de hørende børn at tilegne sig tegnsproget gennem interaktion med de hørehæmmede børn og medarbejderne i den frie leg samt i de voksenstyrede aktiviteter. Tilsvarende forventes de hørehæmmede børn at tilegne sig sproget, både det talte og tegnsprog, gennem interaktion med de hørende børn og medarbejderne. Empirien er indsamlet mellem 2008 og 2009 over tredive dage i daginstitutionen. Empirien består af feltnoter, interviews med lederen af børnehaven og de to ledende børnehavelærere samt videoobservationer af både voksenstyrede (teacher-assigned) aktiviteter, primært samlinger (circle time), og fri leg. Analysen af empirien er foretaget i fem trin. Det første trin er at identificere alle situationer med udforskning af bogstaver, og det andet trin er at beskrive situationerne. Det tredje trin er at undersøge, hvordan lærerne gjorde brug af visuelle og auditive ressourcer, fx håndtegn, billeder og talte ord. Det fjerde er at undersøge, hvordan børnene udforskede bogstaver under fri leg, og hvordan visuelle ressourcer og høreressourcer blev anvendt. Det sidste trin er at identificere typiske karakteristika ved brugen af visuelle ressourcer og høreressourcer.

Referencer

Kristoffersen, A., Simonsen, E. (2014). ”Exploring Letters in a Bimodal, Bilingual Nursery School with Deaf and Hearing Children”. European Early Childhood Education Research Journal, 22 (5), 604-620.

Opdragsgiver

Research Council of Norway