“Mealtimes in Swedish preschools: Pedagogical opportunities for toddlers learning a new language”.

Forfatter
Kultti, A.
Kilde
Early years: An International Research Journal, 34(1), 18-31.
År
2014

Formål

Denne artikel omhandler måltidssamlinger i svenske daginstitutioner (”preschools”). Forfatteren undersøger de pædagogiske muligheder for, at flersprogede småbørn (”toddlers”) kan lære et nyt sprog gennem deltagelse og kommunikation under måltidssamlinger. Formålet med studiet er at undersøge, hvordan måltidssamlinger som en institutionel aktivitet er konstitueret, og hvordan småbørn med svensk som deres andetsprog guides i deres deltagelse under denne måltidsaktivitet. Studiets forskningsspørgsmål lyder: Hvorledes kommunikeres der under måltidssamlingen, og hvilke emner karakteriserer kommunikationen?

Resultat

Af analysen fremgår det, at måltidssamlinger giver mulighed for sproglige aktiviteter styret af pædagogen, der skaber muligheder for børnenes deltagelse. Der er fleksibilitet i børnenes deltagelsesniveau, og det er muligt for børnene at tage initiativ og introducere nye emner. Ideer og emner fremlagt af børnene blev taget op af pædagogen eller af andre børn, og samtalerne udviklede sig derved. Dog viser studiet, at der var en grænse for emner, der kunne tages op indenfor den institutionelle kontekst udgjort af en svensk børnehave. Emner om børnenes egen kultur var fraværende. Dette kan skyldes, at emnerne så vidt muligt skulle være fælles for alle børnene, således at alle havde mulighed for at deltage. Det talte sprog var svensk. Resultaterne viser, hvordan læring er situeret som en kommunikativ og deltagelsesbaseret oplevelse, og at fælles og delte emner er afgørende for deltagelse.

Design

Det empiriske datagrundlag består af videooptagelser af måltidssamlinger for 8 småbørnsgrupper fra 8 daginstitutioner i 5 områder med forskellige socioøkonomiske forhold i en svensk by. Videooptagelserne er analyseret som læringssituationer. 10 børn i alderen 20-25 måneder med svensk som andetsprog deltager i undersøgelsen. Personalet indgår ligeledes som deltagere i studiet. Foruden videooptagelser er der foretaget feltnoter, der bruges som data.

Referencer

Kultti, A. (2014). “Mealtimes in Swedish preschools: Pedagogical opportunities for toddlers learning a new language”. Early years: An International Research Journal, 34(1), 18-31.

Opdragsgiver

Swedish Research Council