Early childhood educators’ perspectives of the Swedish National Curriculum for Preschool and Quality Work.

Forfattere
Brodin, J.
Renblad, K.
Kilde
Early Childhood Education Journal, 43(5), 347-355.
År
2014

Formål

Studiets formål er at undersøge pædagogers (preschool teachers’) og pædagogmedhjælperes (child care workers) syn på den reviderede nationale læreplan for daginstitutioner (preschools) i Sverige, og hvorvidt underviserne oplever, at de kan gennemføre kvalitetsarbejde (quality work) baseret på læreplanen. Kvalitetsarbejde forstås som arbejde med dokumentation og evaluering for at udvikle daginstitutionens kvalitet og derigennem forbedre børns muligheder for udvikling og læring.

Resultat

Resultaterne viser, at underviserne var positive over for den reviderede læreplan og betragtede den som et værktøj til forbedring af kvaliteten i daginstitutionen. De vigtigste faktorer for at kunne forbedre daginstitutionens kvalitet var ifølge respondenterne pædagogernes og pædagogmedhjælpernes egen holdning, antallet af børn i gruppen og pædagog-barn-ratioen.

Design

Artiklen er baseret på data, der er indsamlet med et web-baseret spørgeskema, der blev distribueret til alle kommunale pædagoger og pædagogmedhjælpere, som var ansat i den samme lille kommune. Spørgeskemaet bestod af 8 spørgsmål med 54 underpunkter og fem svarmuligheder, inklusive en "ved ikke"-svarkategori. Svarprocenten var på 58,6% (65 af i alt 111 adspurgte). Data blev indsamlet og bearbejdet kvantitativt i et computerprogram kaldet Netigate.

Referencer

Brodin, J. & Renblad, K. (2014). “Early childhood educators’ perspectives of the Swedish National Curriculum for Preschool and Quality Work”. Early Childhood Education Journal, 43(5), 347-355.

Opdragsgiver

Uoplyst