”Participation as ’Taking Part In’: education for sustainability in Swedish preschools”.

Forfatter
Ärlemalm-Hagsér, E.
Kilde
Global Studies of Childhood, 4(2), 101-110.
År
2014

Formål

Formålet med artiklen er at undersøge, hvordan svenske dagtilbud (förskoler) arbejder med ’Early childhood education for sustainability’, og de måder, hvorpå børn anskues som aktive deltagere og forandringsagenter.

Resultat

Studiet viser, at ansøgningerne beskriver børn som vigtige aktører i relation til deres nutidige og fremtidige liv. Ansøgningerne betoner således børns forståelse af sig selv og andre og deres relationer til steder og teknologier. Ansøgningerne rummer to forskellige logikker om børns deltagelse og handling. Den første beskrives som rettighedslogikken, hvor børn anskues som aktive med mulighed for at influere deres eget liv. Den anden logik, 'taking part in', viser, at børns deltagelse og handlemuligheder er begrænsede og afhængige af de voksnes intentioner. Ofte er børns deltagelse og handlemuligheder begrænset til spørgsmål om individuelle børns læring og udvikling. Studiet peger således på, at selvom børn anses for værende vigtige aktører, så er anerkendelsen af dem som deltagere og forandringsagenter begrænset.

Design

Studiets empiriske data består af 64 ansøgninger om diplom for udmærkelse med hensyn til bæredygtig udvikling indsendt af dagtilbud (förskoler) til Skolverket i 2008 og 2009. Heraf er 18 nærmere analyseret. Ansøgningerne er blevet valgt, ud fra hvorvidt de beskrev læring om bæredygtighed, og/eller hvordan børn bliver aktive deltagere. Herefter er der lavet en indholdsanalyse af ansøgningerne, hvorigennem analysens temaer er blevet udpeget.

Referencer

Ärlemalm-Hagsér, E. (2014). ”Participation as ’Taking Part In’: education for sustainability in Swedish preschools”. Global Studies of Childhood, 4(2), 101-110.

Opdragsgiver

The Swedish Research Council og Märlardalen University