”Barnehagen som lærande organisasjon i ein politisk kontekst”.

Forfatter
Skjæveland, Y.
Kilde
I: Mørreaunet, S., Gotvassli, Å., Hoas Moen, K. & Eva Skogen (red.): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagboklaget.
År
2014

Formål

Formålet med studiet er at belyse og diskutere, hvordan kravet i Norge om, at dagtilbuddet (barnehagen) skal være en lærende organisation, kommer til udtryk og er formidlet af centrale politiske styringsdokumenter, samt hvilken forståelse af begrebet "lærende organisation" der formidles til dagtilbuddene gennem styringsdokumenterne.

Resultat

Studiet finder, at det i den norske rammeplan og andre centrale styringsdokumenter er meget lidt konkretiseret, hvad der præcist forventes af et ’lærende dagtilbud’. Dette, selvom kravet gennem tiden er blevet gentaget og styrket i mange sammenhænge og i flere politiske dokumenter og planer. Frem til 2013 var der således ikke givet nogen uddybende forklaring på, hvad der ligger i begrebet ’en lærende organisation’, hvad det indebærer, og hvordan dagtilbuddene i praksis skulle arbejde hen imod og nå målet om at blive et lærende dagtilbud. Den diskursanalytiske dokumentanalyse viser, at kravet om, at dagtilbuddet skal være en lærende organisation, blev lanceret, nogenlunde samtidigt med at dagtilbuddene i 2006 blev underlagt Kunnskapsdepartementet i Norge. Kravet var forbundet med en tydeligere vægtning af indholdet og kvaliteten i børnehaven og indgik i en ny politisk retorik i dagtilbudsdebatten. Dagtilbuddet som lærende organisation var en central del af en strategi for kompetenceudvikling for at øge kvaliteten i dagtilbuddene.

Design

Det empiriske datamateriale i studiet består af den norske rammeplan for dagtilbud og (stortingsmeldingar) for perioden 2006 og frem. I analysen er valgt en hermeneutisk forståelsesramme kombineret med diskursanalytisk metode.

Referencer

Skjæveland, Y. (2014). ”Barnehagen som lærande organisasjon i ein politisk kontekst”. I: Mørreaunet, S., Gotvassli, Å., Hoas Moen, K. & Eva Skogen (red.): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagboklaget.

Opdragsgiver

ikke oplyst