”Styrernes arbeid med barnehagen som en lærende organisasjon”.

Forfatter
Gotvassli, K.
Kilde
I: Mørreaunet, S., Gotvassli, K-Å., Hoås Moen, K. & Skogen, E. (red.): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. 59-75.
År
2014

Formål

Studiet undersøger, hvad daginstitutionsledere (”styrere”) mener, er karakteriserende for en daginstitution (”barnehage”) som en lærende organisation, og hvordan daginstitutioner kan arbejde for at udvikle sig til at blive lærende organisationer.

Resultat

Interviewene viser, at daginstitutionsledernes beskrivelser af daginstitutionen som en lærende institution falder i fire forståelseskategorier, modsvarende fire typer af ledere: 1) ”Læreren”: I disse daginstitutioner forstås en lærende daginstitution skolemæssigt, og læring foregår, som den kan foregå i skolen, dvs. med strukturerede og målrettede læringsaktiviteter. Mange af de interviewede tog klart afstand fra en sådan måde at arbejde på i daginstitutionerne. Det samme ses i spørgeskemaundersøgelsen, hvor kun 33 % svarer, at de i høj grad (5 eller 6 på en 6-gradsskala, hvor 6 modsvarer ”i meget høj grad”) har denne tilgang til at fremme en lærende daginstitution. 2) ”Oplæringskonsulenten”: Læring i daginstitutionen er koblet til læring og udvikling hos de voksne i daginstitutionen, dvs. læring, som sker gennem strukturerede kurser og anden uddannelse. I spørgeskemaundersøgelsen svarede 41,4 %, at de havde denne tilgang til den lærende daginstitution. 3) ”Integratoren”: Disse ledere har et holistisk læringssyn på børnene med udgangspunkt i børns perspektiv og en stærk integrering af omsorg, leg og læring. Her fremstår begrebet 'en lærende daginstitution' som en arena, der fremmer børns læring. I spørgeskemaundersøgelsen svarede 73 % af respondenterne, at de i høj grad har denne tilgang til en lærende daginstitution. 4) ”Procesregissøren”: Her forstås læring uformelt, hvor brugen af refleksion, pædagogisk dokumentation og netværksgrupper fungerer som virkemidler, der fremmer læring hos de voksne i daginstitutionen. I spørgeskemaundersøgelsen svarede 58,1 %, at de havde denne tilgang til den lærende daginstitution.

Design

Studiet er baseret på en landsomfattende spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i norske daginstitutioner og 10 interviews med daginstitutionsledere. De 10 interviewede ledere repræsenterer seks kommunale og fire private daginstitutioner i to kommuner i Norge (en relativt stor bykommune og en mindre landkommune). Størrelsen på daginstitutionerne varierer fra ca. 20 børn til 100 børn. Blandt interviewpersonerne er der to mænd og et aldersspænd fra ca. 35 år til 60 år. Spørgsmål og svaralternativer i spørgeskemaet er blevet lavet ud fra data fra interviewene for at undersøge, om de samme forhold kommer frem også i spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaet er blevet sendt til 2.600 daginstitutioner, tilfældigt udvalgte for at være nationalt repræsentative for Norge (med undtagelse af åbne barnehager og familiebarnehager). 1.310 ledere har besvaret spørgeskemaet.

Referencer

Gotvassli, K. (2014). ”Styrernes arbeid med barnehagen som en lærende organisasjon”. I: Mørreaunet, S., Gotvassli, K-Å., Hoås Moen, K. & Skogen, E. (red.): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. 59-75.

Opdragsgiver

uoplyst