Yrkesroller i förskolan: En utvärderingsstudie av en fortbildning initierad av Kommunal och Lärarförbundet.

Forfatter
Gustafsson, K.; Mellgren, E.
Kilde
Göteborg: Göteborgs Universitet.
År
2008

Formål

Studiet er en evaluering der undersøger implementeringen af et regeringsfremsat dekret til nyorganisering af dagtilbudsaktiviteter. På baggrund af pædagogers deltagelse i en workshop om forslaget har studiet tre områder i fokus: 1) distribution af ansvarlighed i arbejdsgruppen, 2) dagtilbuddets opgaver og kvalitet, 3) hvordan deltagelse i workshoppen opleves.

Resultat

I rapporten fremkommer et billede af hvordan kommuner, pædagoger og ledere på workshoppen reagerer på regeringens dekret, men også af hvordan diskussionen var svær at flytte ud til de enkelte institutioner, idet lederne ikke er parate til at tage diskussionen. Der foreslås et aktionsforskningsprojekt som opfølgning på den videndannelse der er påbegyndt i institutionerne efter deltagelse i workshoppen.

Design

Studiet er et casestudie. Dataindsamling er udført som semistrukturerede fokusgruppeinterview med 75 informanter fra tre udvalgte kommuner i Sverige. Informantgruppen udgøres af 31 pædagoger med 2-25 års erfaring, 35 børnehaveklasseledere med 1-28 års erfaring samt 9 overordnede ledere.

Referencer

Gustafsson, K.; Mellgren, E. (2008). Yrkesroller i förskolan: En utvärderingsstudie av en fortbildning initierad av Kommunal och Lärarförbundet. Göteborg: Göteborgs Universitet.

Opdragsgiver

Ikke oplyst