Förskolepedagogikens framväxt: Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945.

Forfatter
Westberg, J.
Kilde
Uppsala: Uppsala Universitet.
År
2008

Formål

Studiet har til formål at beskrive og forklare gennemgribende pædagogiske ændringsprocesser i de svenske dagtilbuds historie. For at undersøge og forstå sådanne processer sætter undersøgelsen særligt fokus på følgende fem områder: debatten, indkomstkilder, virksomhedsrummet, idéspredningsprocesser samt kommunalisering.

Resultat

Studiet kaster lys over hvordan ændringer i pædagogiske metoder og pædagogisk organisering kan forstås og forklares. Studiet viser at pædagogiske ændringer i børnehaven ikke kan forklares ved generelle ændringer og ideologiske strukturer, men at forklaringerne kan findes gennem studier i et organisatorisk, historisk perspektiv der kan forklare de konkrete og begrænsende forudsætninger der har haft betydning for aktiviteterne i børnehaven. Studiet konkluderer at transitionen fra uformel læring til dagtilbudspædagogik har fundet sted via en udvalgs- og tilpasningsproces. Studiet kaster lys over forholdet mellem uddannelsesmæssige forandringer og generelle sociale strukturer og viser at sociale forhold har en vis indflydelse på dagtilbuddenes uddannelse, men at de ikke kan forklare de ændringer af pædagogiske metoder som har fundet sted, og som er påvirket af de organisatoriske forhold. Studiet er et eksempel på hvordan der er muligt at forklare ændringer i pædagogiske metoder og systemer ud fra den praktiske kontekst som aktiviteterne er indlejret i.

Design

Studiet er designet som et kildestudie. Der er til grundlag for studiets analyser indsamlet forskelligt skriftligt materiale såsom protokoller, årsrapporter og avisudklip. De pædagogiske ændringsprocesser og forudsætningerne for ændringer bliver set i et historisk perspektiv i en periode på 100 år.

Referencer

Westberg, J. (2008). Förskolepedagogikens framväxt: Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945. Uppsala: Uppsala Universitet.

Opdragsgiver

Studiet er gennemført inden for rammerne af BASTU-projektet som er finansieret af den uddannelsesvidenskabelige kommission og den nationale forskningsskole for uddannelseshistorie.