Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare: Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning.

Forfatter
Tellgren, B.
Kilde
Örebro: Örebro universitet.
År
2008

Formål

Studiets formål er at belyse de bærende forestillinger i en lokal pædagoguddannelse fra 1900-tallets begyndelse til nogle år ind i 2000-tallet. Studiet fokuserer på hvorledes disse forestillinger er blevet henholdsvis forandret og fastholdt i mødet med andre læreruddannelsestraditioner og i mødet med den traditionelle akademiske verden. Desuden beskæftiger studiet sig med hvilken betydning køn har for de herskende værdier, ændringer og kontinuitet i pædagoguddannelsen. Studiet tager sit teoretiske udgangspunkt i et sociokulturelt perspektiv. Studiet er gennemført inden for forskningsprojektet När praktikgrundad kunskap möter högskolan – kontinuitet och förändring i lärarutbildning med Agneta Linné og Boel Englund som videnskabelige ledere.

Resultat

Resultaterne viser bl.a. at der er sket store forandringer i den kollektive erindring om den lokale uddannelse af dagtilbudspersonale i løbet af 1900-tallet og ind i 2000-tallet, særligt på seminarieområdet. Studiet viser at disse ændringer ikke er synlige på den praktiske arena, og at spor fra ’allround-børnehavelederen’ stadig kan identificeres i starten af det 21. århundrede. Disse spor er i konflikt med det øgede fokus på subjekterne der skaber øget rum i den akademiske sfære. Der er sket en ændring i den akademiske kultur fra at det var almindeligt at vide lidt om meget, til at det nu er normen at vide meget om lidt. Videnagendaen har ændret sig fra at have fokus på instruerende pædagogik, over progressiv pædagogik til at bygge på kommunikation og meningsfuld læring som angiveligt relaterer sig til den demokratiske arena. Den praktiske arena har bibeholdt en kvindelig sfære, mens den akademiske sfære er blevet påvirket af en mandlig fortolkningsramme. På baggrund af interviewdata samt arkivmateriale identificerer forfatteren i alt syv epoker som beskriver denne udvikling.

Design

Studiet er designet som et viewsstudie. Studiet bygger på interview med 22 lærere og vejledere. Derudover er der anvendt pædagogisk arkivmateriale.

Referencer

Tellgren, B. (2008). Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare: Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning. Örebro: Örebro universitet.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet i Sverige