Evaluering av 2-årskontakten i barnehagene i Hamar kommune.

Forfatter
Schanke, T.; Andersen, T.
Kilde
Lillehammer: Østlandsforskning.
År
2008

Formål

Dette studie er en evaluering af den norske kommune Hamars forsøgsordning vedrørende flytningen af de toåriges helbredstjek fra sundhedscentret til børnehaverne. Evalueringen søger svar på hvorvidt standarden af helbredstjekket i børnehaverne er i overensstemmelse med standarden i sundhedscentret. Baggrunden for evalueringen er at Hamar kommune i 2006 besluttede at igangsætte et eksperiment med toårige børns sundhedstjek. Oprindelig blev tjekket gennemført af sundhedscentret, men under eksperimentet blev arbejdet udført i børnehaverne. Personalet i børnehaven udfyldte blanketter til sundhedscentret, og det var kun de børn der havde problemer, der blev sendt hen til sundhedscentret. Østlandsforskningen har evalueret ordningen.

Resultat

Resultaterne viser at børnehavemedarbejderne har en oplevelse af at mangle sundhedscentrets tillid omkring deres evalueringspraksis i børnehaverne. Den manglende tillid viser sig i form af sundhedscentret bestandige kontrol af blanketter og i form af mange spørgsmål. Sundhedscentret anerkender børnehavernes fordele qua medarbejdernes daglige kontakt med børnene. Forældrene har ikke mulighed for at sammenligne evalueringspraksisserne, da kun to af de deltagende forældre har erfaringer med den tidligere ordning. Studiet konkluderer at der er et behov for en afklaring af rollerne hos medarbejderne i henholdsvis børnehaverne og sundhedscentret i forhold til toårige børns sundhedsundersøgelse.

Design

Evalueringen er baseret på dokumentanalyse og fokusgruppeinterview med pædagogiske ledere i børnehaver og repræsentanter fra kommunalforvaltningen, personalet i sundhedscentrene og forældrene.

Referencer

Schanke, T.; Andersen, T. (2008). Evaluering av 2-årskontakten i barnehagene i Hamar kommune. Lillehammer: Østlandsforskning.

Opdragsgiver

Undersøgelsen er finansieret af Hamar Kommune i Norge