Personalförstärkningar i förskolan: Utvärdering av statsbidrag fördelat under åren 2005 och 2006.

Forfatter
Skolverket
Kilde
Stockholm: Skolverket.
År
2008

Formål

Studiet har til formål at følge op på og evaluere det statstilskud som blev tildelt børnehaver i årene 2005 og 2006 med henblik på at forøge antallet af ansatte og dermed skabe forudsætninger for at styrke kvaliteten i børnehaver. Studiet undersøger om statstilskuddet er blevet anvendt til det angivne formål.

Resultat

Resultaterne af undersøgelsen viser at langt de fleste kommuner har taget imod statstilskuddet. Ca. halvdelen af de kommuner som har modtaget dette tilskud, har anvendt midlerne til at øge antallet af ansatte og dermed reducere antallet af børn per voksen. En tredjedel af kommunerne har anvendt midlerne til børn med særlige behov, mens de resterende kommuner har kombineret disse to anvendelsesmuligheder. Studiet konkluderer således at statstilskuddet har haft den ønskede effekt.

Design

Studiet er designet som et reviewstudie. Studiet er baseret på kvantitative data fra alle kommuner i Sverige.

Referencer

Skolverket (2008). Personalförstärkningar i förskolan : Utvärdering av statsbidrag fördelat under åren 2005 och 2006. Stockholm: Skolverket.

Opdragsgiver

Skolverket i Sverige