Sluta gnälla som en bebis och va’ en stor kille nu! – ålder, kön och normalitetsskapanden.

Forfatter
Hellman, A.
Kilde
I: Nordberg, A. Maskulinitet på schemat. Stockholm: Liber, S. 57-71.
År
2008

Formål

Studiet tager udgangspunkt i en tilsyneladende mangel på empati hos drenge i dagtilbud som mulig forklaring på svenske drenges tendens til at underpræstere i svenske børnehaver. En diskrepans opstår i denne forbindelse, idet empati på den ene side udvikles ved at udtrykke og forstå egne og andres emotioner, mens drenge på den anden side, særligt i konfliktsituationer, bliver opfordret til at kontrollere deres følelser og opføre sig som ’rigtige drenge’. Der arbejdes med at beskrive og forstå brugen af ord som ’baby’ og andre aldersrelaterede termer i børnehaver for at markere grænserne mellem børn og voksne, og mellem polariteterne ’at opføre sig som en baby’ og at være ’en rigtig dreng’.

Resultat

Undersøgelsen viser at det for yngre børn er vigtigt at slippe for at blive kaldt ’baby’, da det indikerer forskellen mellem at være lille og at være stor. Alder har betydning for ens sociale position. For de yngste er det et mål at være en af de store, da det at være stor har afgørende betydning for inklusion henholdsvis eksklusion. Det er imidlertid ikke altid negativt at være en ’baby’. Børn indtager til tider intentionelt babypositionen for at reducere forventninger til sig selv. Det beskrives ydermere hvordan både børn og voksne bruger termen ’baby’ som en markør for uønsket adfærd, hvorimod termerne ’stor dreng’ og ’stor pige’ markerer den ønskelige adfærd. Processen fra at være ’babyagtig’ til at blive ’stor’ er ofte baseret på kønsstereotype forventninger til henholdsvis drenges og pigers handlinger. Forfatterne konkluderer at ord altid er mere end neutral information. Brugen af specifikke udtryk har effekt på individets forståelse af verden. Personalet i dagtilbuddene bør derfor reflektere over hvordan tilsyneladende kønsneutrale og aldersrelaterede udtryk som ’baby’ anvendes i pædagogiske sammenhænge.

Design

Studiet er et etnografisk studie gennemført i to daginstitutioner i perioden 2005-2007. Undersøgelsen bygger på observationer af dialoger mellem i alt 42 børn (19 piger og 23 drenge) i alderen et-fem år og 7 ansatte (6 kvinder og 1 mand) samt på face to face-interview.

Referencer

Hellman, A. (2008). Sluta gnälla som en bebis och va’ en stor kille nu! – ålder, kön och normalitetsskapanden. I: Nordberg, A. Maskulinitet på schemat. Stockholm: Liber, S. 57-71.

Opdragsgiver

Undersøgelsen gennemførtes med midler fra Vetenskapsrådet i Sverige.