Science in early childhood education.

Forfatter
Broström, S.
Kilde
Journal of Education and Human Development 4(2), 107-124.
År
2015

Formål

Studiet udforsker betingelser og muligheder for at skabe en science-didaktik for dagtilbud. Målet er at opstille kriterier for didaktikken og undersøge pædagogers roller i aktiviteterne ud fra en balancering af forholdet mellem socialpædagogik og kritisk demokratisk didaktik, samt det at undgå en skoleficering af denne science-didaktik.

Resultat

Studiet viser, hvordan fem pædagogiske principper kan anses som fundamentet for en science-didaktik til dagtilbud: (1) at inddrage børns perspektiv, undren, spørgelyst og erfaringer, (2) at behandle børn som deltagere, dvs. børns ret til at deltage i deres egen læringsproces, (3) fokus på at børn lærer i selve interaktionen med pædagogen, (4) at pædagoger har og benytter sig af deres viden om videnskab og af deres videnskabelige kompetencer. Disse personlige egenskaber skal kobles til børns perspektiv. Og endelig (5) at børn lærer gennem hverdagslivet, hvorfor hverdagens objekter, møder og funktioner bør planlægges ind i en science-didaktik. Studiet konkluderer endvidere, at der er behov for flere teoretiske studier, flere praktiske erfaringer og ikke mindst en tydeligere og mere bæredygtig politik for småbørnspædagogikken.

Design

Studiet baserer sig på et aktionsforskningsforløb i 12 dagtilbud (preschools). Over en periode på to år har forskerne arbejdet med pædagoger (preschool teachers) i såkaldte laboratorier, hvor ideer til aktiviteter er blevet udviklet og efterfølgende testet i praksis på daginstitutionerne. Forskerne har parallelt hermed observeret børns interaktion med pædagoger under forløb og aktiviteter. Observationerne er transskriberet og efterfølgende præsenteret og diskuteret med pædagogerne med henblik på videreudvikling af idéer og praksisser. Den endelige analyse er foretaget af forskerne og omhandler udledningen af didaktiske kategorier og principper.

Referencer

Broström, S. (2015). Science in early childhood education. Journal of Education and Human Development 4(2), 107-124.

Opdragsgiver

uoplyst