Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming.

Forfattere
Nordvik, G.
Alvestad, M.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 11(10), 1-13.
År
2015

Formål

Det overordnede formål er at udvikle ny viden om diskurser om dannelsesbegrebet i årsplaner fra udvalgte dagtilbud (barnehage). Mere konkret stiller forfatterne spørgsmålet: Hvilke diskurser om dannelsesbegrebet kan spores i dagtilbuddenes årsplaner?

Resultat

I forhold til det stillede forskningsspørgsmål om, hvilke diskurser om dannelsesbegrebet man kan finde i årsplanerne, viser studiet, at dannelsesbegrebet ikke er eksplicit beskrevet i flere af de analyserede årsplaner. Videre viser analysen, at der er to dominerende diskurser om dannelse i de udvalgte årsplaner, nemlig (1) subjektiveringsdiskursen, som har fokus på børnenes selvdannelse, og (2) fællesskabsdiskursen, som har fokus på det kollektive og på fællesskabets kultur og værdier. Resultaterne peger på, at der er store variationer mellem årsplanerne, og disse er præget af både en ydre og en indre forskel, blandt andet når det gælder omfang, disposition og form. Endvidere viser studiet, at dannelsesbegrebet fremstår som udfordrende i dagtilbuddenes fortolkning og konkretisering i årsplanerne. Forfatterne påpeger, at dannelsesbegrebet i årsplanerne indeholder både tidligere epoker og dannelsestraditioner. De konkluderer, at subjektiveringsdiskursen fylder mere i både bredde og dybde end fællesskabsdiskursen.

Design

Ud fra diskursanalytiske perspektiver analyserer forfatterne 20-årsplaner fra forskellige typer af dagtilbud lokaliseret i to større norske bykommuner. Et strategisk udvalg af årsplaner er valgt for at opnå variation i ejerforhold, bydele og dagtilbudsstørrelse. Årsplanerne er tilgængelige online og blev downloadet fra internettet.

Referencer

Nordvik, G. & Alvestad, M. (2015). Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming. Nordisk Barnehageforskning 11(10), 1-13.

Opdragsgiver

uoplyst