Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. There are no girl decision-makers: Understanding gender as a position in pre-school practices.

Forfatter
Eidevald, C.
Kilde
Jönköping: Högskolan i Jönköping.
År
2009

Formål

Med udgangspunkt i at tidligere studier har vist at børnehavens personale møder piger og drenge ud fra kønsstereotype forestillinger, er fokus i denne afhandling at undersøge hvilke kønsmæssige positioner hos piger og drenge som accepteres, og hvilke som møder modstand i børnehaven. Ud fra et kritisk poststrukturalistisk perspektiv analyseres de køns- og identitetsskabende processer samt de stereotype antagelser om køn (genus) som voksne og børn i institutionen har. Afhandlingen skiller sig ud fra tidligere forskning ved at have fokus på det enkelte barn og dets handlemuligheder samt variationen mellem børnegrupperne. Specifikt analyserer forfatteren fire hverdagsscenarier i børnehaven: fri leg, samling, påklædning og måltid – med fokus på hvordan de voksne henvender sig og taler til børnene.

Resultat

Studiet viser at de voksne i børnehaven møder piger og drenge ud fra stereotype forestillinger om køn og derved medvirker til at forstærke kønsforskelle snarere end at udjævne disse. De analyserede situationer viser at piger og drenge mødes stereotypt, og at dette skjuler en stor variation i hvordan piger og drenge faktisk positionerer sig forskelligt. Afsluttende føres en diskussion om hvilke pædagogiske konsekvenser det har for ligestilling i børnehaven, og forfatteren beskriver alternative diskurser og handlingsmønstre for pædagogerne.

Design

Studiet er kvalitativt designet, og dataindsamlingen foregår gennem videoobservationer og fokusgruppeinterview.

Referencer

Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. There are no girl decision-makers: Understanding gender as a position in pre-school practices. Jönköping: Högskolan i Jönköping.

Opdragsgiver

Högskolan i Jönköping i Sverige.