Demokratiska värden i förskolebarns vardag.

Forfatter
Karlsson, R.
Kilde
Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet.
År
2009

Formål

Studiet behandler demokratiske værdier i dagtilbud og undersøger hvordan disse værdier viser sig i børns relationer til hinanden. Studiet beskriver hvad børnene tager ansvar for og hvordan, hvad de viser omsorg for og hvordan, samt hvad de viser respekt for og hvordan. Forskningsspørgsmålene lyder: 1. Hvordan håndterer børn værdier, og hvordan opfatter de forskellige situationer som forekommer i det daglige samspil? 2. Hvilke værdier håndterer børn i forskellige situationer med hjælp fra hinanden og i samspil med læreren?

Resultat

Studiets resultater præsenteres efter tre tematiske værdier: ansvar, omsorg og respekt. Resultaterne viser at det er ved at tage ansvar, vise omsorg for nogen eller noget og vise respekt for nogen eller noget børn udtrykker demokratiske værdier i deres dagligdag. Derudover påviser studiet at kønsforskelle er et gennemtrængende fænomen i alle de måder hvorpå børn udøver demokratiske handlinger.

Design

Studiet er kvalitativt designet. Datamaterialet består af observation og lydoptagelser af i alt 44 børn fra to forskellige børnehaver.

Referencer

Karlsson, R. (2009). Demokratiska värden i förskolebarns vardag. Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet.

Opdragsgiver

Studiet er en ph.d-afhandling fra Göteborgs Universitet i Sverige.