Preschool Cognitive and Language Skills.

Forfatter
Furnes, B.; Samuelsson, S.
Kilde
Predicting Kindergarten and Grade 1 Reading and Spelling: A Cross-Linguistic Comparison. Journal of Research in Reading, 32(3), S. 275-292.
År
2009

Formål

Studiets formål er at undersøge indflydelsen af børns kognitive og sproglige evner i børnehaven på deres læse- og staveudvikling i slutningen af 0. og 1. klasse på tværs af sprog. Der fokuseres på forskellen mellem henholdsvis Skandinavien (Norge og Sverige) med regelmæssig stavemåde og USA og Australien med uregelmæssig stavemåde.

Resultat

Overordnet set er sammenhængen mellem tidlige sproglige og kognitive evner og den efterfølgende læse- og staveudvikling i 0. og 1. klasse meget ens på tværs af stavemåderne i de omtalte engelsksprogede og skandinaviske lande. Skandinaviske børn klarer sig lige så godt som engelsktalende i opgaver om fonologisk afkodning og stavning i 1. klasse. Et sprogs regelmæssige stavemåde lader dog til at have nogen indflydelse på nøjagtigheden af omkodning (’recoding’), hvilket er altafgørende for både fonologisk afkodning og stavning i de første skoleår. Endvidere lader skriftsviden og generelle mundtlige evner umiddelbart til at forudsige stavning i 0. klasse forskelligt på tværs af landene, men det forklares, vurderer forskerne, snarere ud fra kulturelle end stavemådemæssige forskelle.

Design

Studiet er udformet som et prospektivt kohortestudie hvor børn testes i børnehaven samt i slutningen af 0. og 1. klasse. Børnene blev testet individuelt. I børnehaven blev de testet i sproglige og kognitive evner – herunder skriftsviden, fonologisk bevidsthed, hurtignævnelse, mundtlig hukommelse, ordforråd, grammatik og formlære – i 45 min. per dag i fem dage derhjemme eller i børnehaven. I 0. og 1. klasse fik de læse- og staveopgaver i form af TOWRE-testen samt, kun i 1. klasse, WRAT-testen.

Referencer

Furnes, B.; Samuelsson, S. (2009). Preschool Cognitive and Language Skills. Predicting Kindergarten and Grade 1 Reading and Spelling: A Cross-Linguistic Comparison. Journal of Research in Reading, 32(3), S. 275-292.

Opdragsgiver

Studiet er en del af førsteforfatterens doktorafhandling, men samtidig en del af et større projekt støttet af the Australian Research Council, the National Institute for Child Health and Human Development, Forskningsrådet i Norge, Vetenskapsrådet i Sverige og Stavanger Universitet.