A Cross-Cultural Study of Preschool Quality in South Korea and Sweden: ECERS Evaluations.

Forfatter
Sheridan, S.; Giota, J.; Han, Y.-M.; Kwon, J.-Y.
Kilde
Early Childhood Research Quarterly, 24(2), S.142-156.
År
2009

Formål

Formålet med undersøgelsen er at undersøge kvaliteten af dagtilbudsinstitutioner i to forskellige kontekster: Sverige og Sydkorea. Studiet har to formål: 1. En undersøgelse af tværkulturelle ligheder og forskelle i kvaliteten af dagtilbud i Sydkorea og Sverige. 2. En sammenligning af pålideligheden af en svensk national adaptation (Kärrby, 1989) og en sydkoreansk national adaptation (Lim, 1983) af ECERS (Harms & Clifford, 1980), med hvilken evalueringer af dagtilbudskvalitet udføres.

Resultat

Den svenske stikprøve scorer højere end gennemsnittet på alle seks delskalaer såvel som på den totale skala i ECERS sammenlignet med den sydkoreanske stikprøve. Normeringerne er bedre i Sverige end i Sydkorea med en højere barn-voksen-ratio. I Sydkorea organiseres børnene i aldershomogene grupper, mens gruppeorganisationen i Sverige er baseret på grupper bestående af søskende og ældre børn. Undersøgelsen finder derudover en generelt dårligere dagtilbudskvalitet i de sydkoreanske børnehaver. En forklaring kan være de begrænsede fysiske rum, fx møbler til rådighed til læring og afslapning, samt den fysiske indretning af lokaler. Børns adgang til rum hvor de enten kan være alene eller sammen med blot et par af deres kammerater, er det kvalitetsaspekt der adskiller disse to stikprøver mest. Et andet kvalitetsaspekt der adskiller stikprøverne, er relateret til tid og sted for afslapning. Resultaterne viser at størstedelen af de sydkoreanske børnehaver har stor fokus på udvikling af børnenes faglige færdigheder, såsom at hjælpe børnene til at forstå sprog og begreber gennem en mere rigid lærerplanlagt tidsplan. I de svenske børnehaver er tidsplanen mere fleksibel, hvilket giver mulighed for en bredere vifte af indhold og aktiviteter både indendørs og udendørs. I mange af disse aktiviteter bliver leg og læring betragtet som interagerende dimensioner. De fleste børnehaver i de to lande synes ikke at give børnene en bevidsthed om multikulturelle spørgsmål eller interkulturel kompetence. Snarere er det primære fokus at introducere dem til landets egen kultur og egne traditioner. Besvarelse af det andet forskningsspørgsmål: Den samlede ECERS og de fleste af delskalaerne repræsenterer meningsfulde aspekter af det pædagogiske miljø i begge lande, hvilket gør redskabet egnet til meningsfulde, tværkulturelle sammenligninger af dagtilbudskvalitet.

Design

Studiet bygger på stratificerede og tilfældigt udvalgte stikprøver af børnepasningsprogrammer i to byer, henholdsvis Gøteborg i Sverige og Seoul i Sydkorea. De strategisk udvalgte børneinstitutioner repræsenterer børn med forskellige socioøkonomiske og etniske baggrunde. Der er udført ottetimers observationer af 24 dagtilbuds stuer fra 24 inkluderede centre ved hjælp af ‘The Early Childhood Environment Rating Scale’ (ECERS). Observationerne er kombineret med lærerinterview.

Referencer

Sheridan, S.; Giota, J.; Han, Y.-M.; Kwon, J.-Y. (2009). A Cross-Cultural Study of Preschool Quality in South Korea and Sweden: ECERS Evaluations. Early Childhood Research Quarterly, 24(2), S.142-156.

Opdragsgiver

Ikke oplyst