Child day care center or home care for children 12-40 months of age: What is best for the child? - A systematic literature review.

Forfatter
Holmgren, S.
År
2009

Formål

Undersøgelsen er et systematisk review af forskning vedrørende dagtilbuds virkning på børn i alderen 12-40 måneder. Studiet undersøger de socioemotionelle og/eller kognitive effekter af pasning i daginstitution i forhold til forældrepasning indtil barnets ca. tredje år. Kortlægningen søger at besvare hvilken pasningsform der er mest hensigtsmæssig for barnet.

Resultat

Fire af de reviewede studier opfylder inklusionskriterierne. Resultaterne peger på at pasning i daginstitution gavner barnet. Den kognitive og sproglige udvikling forbedres i takt med mængden af tid, dvs. antal måneder, barnet bliver passet i daginstitution, og effekten varer ved indtil barnet når skolealderen. Studiet konkluderer at der er langsigtede effekter forbundet med pasning i daginstitution i forhold til hjemmepasning. Der kan ikke drages en endelig konklusion med hensyn til virkningen af daginstitution på småbørns socioemotionelle udvikling.

Design

Studiet er et systematisk review. Alene undersøgelser der opfylder en række inklusionskriterier, er inkluderet, bl.a. skal undersøgelserne justere for børnenes baggrundsvariable i de statistiske målinger. Samplet består alene af randomiserede, kvasieksperimentelle eller longitudinelle undersøgelser.

Referencer

Holmgren, S. (2009). Child day care center or home care for children 12-40 months of age [Elektronisk resurs] : what is best for the child? : A systematic literature review. Stockholm: Swedish National Institute of Public Health.

Opdragsgiver

Ikke oplyst