Essays on schooling, gender, and parental leave.

Forfatter
Johansson, E.-A.
Kilde
Uppsala: Department of Economics, Uppsala University.
År
2009

Formål

Formålet med studiet er at undersøge hvorvidt dagtilbudsinterventioner styrker de sproglige færdigheder hos svenske børn med anden etnisk baggrund end svensk, og hvorvidt interventionerne kan reducere forskellen i sproglige færdigheder mellem svenske børn og svenske børn med anden etnisk baggrund.

Resultat

Det lader til at svenske børn med indvandrerbaggrund der har været i institution, har stærkere sproglige kompetencer end børn der ikke har været i institution. Studiet viser at hvert år i institution mindsker kløften mellem indvandrere og indfødte med 10 %, og fem år reducerer derfor afstanden med 50 %. Dette tyder på at børnepasning i institution er et vigtigt redskab til at mindske sproglige udviklingsforskelle mellem børn med anden etnisk baggrund end svensk og etnisk svenske børn.

Design

Studiet er et retrospektivt kohortestudie. Data omhandlende børn født i 1967, 1972, 1977 og 1982 er sammenlignet med data fra Uddannelsesregistret, Sveriges statistik og Flergenerationsregistret. Deskriptive statistiske beregninger med lineære regressions- og progressionsmodeller indgår i analysen.

Referencer

Johansson, E.-A. (2009). Essays on schooling, gender, and parental leave. Uppsala: Department of Economics, Uppsala University.

Opdragsgiver

Studiet er en afhandling fra Uppsala Universitet i Sverige.