Effekter af "Familiepladser og basispladser" : udvikling af mellemformer til udsatte børn i dagtilbud i Københavns Kommune 2007-2009.

Forfattere
Jensen, B.
Brandi, U.
Kragh, A.
Kilde
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
År
2009

Formål

Formålet med studiet er at undersøge om udviklingen af mellemformerne, familiepladser og basispladser, som ligger mellem almen- og specialområdet, har en positiv effekt på socialt udsatte børn.

Resultat

Familiepladsprojektet har positive effekter på børnenes trivsel og læring – herunder hjælpsomhed, solidaritet, hensynsfuldhed, åbenhed, sproglig formåen, læringsparathed og videbegærlighed. Basispladsprojektet som foregår blandt svagere børn end familiepladsprojektet, har kun positiv effekt i forhold til matematisk logisk formåen. Siden slutter forfatterne at især institutionslederne og det at interventionens indhold, struktur og mål er klare, spiller en væsentlig rolle i både implementeringen og resultatet.

Design

Studiet er prospektivt med målinger før og efter interventionerne – med et år imellem. For at afdække institutionernes implementeringsprocesser besøges hver institutionsleder som interviewes kvalitativt inden interventionerne. Efter interventionerne deltager institutionslederne i strukturerede fokusgruppeinterview med tre-fire informanter i hver gruppe. For at afdække effekter af interventionerne interviewer forskerne på struktureret vis forældre, uddeler spørgeskemaer (bl.a. med spørgsmål der modsvarer dem forældrene har fået) til pædagogerne om børnenes kompetencer, og endelig observerer og interviewer de nogle af børnene via TRAS, Tidlig Registrering Af Sprogudvikling, som er et screeningsinstrument med 18 spørgsmål. Alt dette sker både før og efter interventionerne.

Referencer

Jensen, B., Brandi, U., & Kragh, A. (2009). Effekter af "Familiepladser og basispladser" : udvikling af mellemformer til udsatte børn i dagtilbud i Københavns Kommune 2007-2009. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Opdragsgiver

Københavns Kommune.