”Pre-school teachers’, other professionals’, and parental concerns on cooperation in pre-school: All around children in need of special support: The Swedish perspective”.

Forfatter
Sandberg, A. og Ottosson
Kilde
International Journal of Inclusive Education, 14(8), 741-754.
År
2010

Formål

Formålet med studiet er at undersøge og beskrive forældres, pædagogers og andre professionelles erfaringer med at samarbejde om børn med behov for særlig støtte i svenske daginstitutioner.

Resultat

Forfatteren konkluderer at både forældre, pædagoger og fagprofessionelle vægter konsensus og viden som vigtige faktorer for et konstruktivt samarbejde. Der er stor forskel på i hvor høj grad aktørerne formår at samarbejde. Pædagoger og fagprofessionelle vægter viden som en af de vigtigste dele af deres samarbejde. Forældrene oplever i praksis at være utilstrækkeligt informeret af de fagprofessionelle om specialhjælp og deres rettigheder. Institutionens rutiner opleves af alle parter som værende styrkende for samarbejde. Pædagoger nævner at det er vigtigt at tale med forældrene når børnene afleveres og hentes i institutionen. Manglen på tid, personalenedskæringer og store børnegrupper anses som problemfyldt for et samarbejde. Stabilitet blandt personalet ses som en vigtig faktor for et konstruktivt samarbejde.

Design

20 interviews af en varighed på 40-70 minutter er gennemført med og fordelt på otte forældre, syv pædagoger og fem fagprofessionelle. De fagprofessionelle tæller en specialundervisningslærer, tre talepædagoger og en psykolog. Under interviewene blev deltagerne spurgt om deres erfaringer med at samarbejde med hinanden og hvad de ser som forhindringer og muligheder for samarbejde.

Referencer

Sandberg, A. og Ottosson, L. (2010). ”Pre-school teachers’, other professionals’, and parental concerns on cooperation in pre-school: All around children in need of special support: The Swedish perspective”. International Journal of Inclusive Education, 14(8), 741-754.

Opdragsgiver

uoplyst