”Stability and change in prosocial and antisocial behavior across the transition to school: Teacher and peer perspectives”.

Forfattere
Eivers, A.R.
Brendgen, M. og Borge
Kilde
Early Education and Development, 21(6), 843-864.
År
2010

Formål

Formålet med studiet er at undersøge om overgangen fra børnehave til skole har indflydelse på børns sociale adfærd. Det overordnede mål er at undersøge om barnets sociale adfærd i daginstitutionen kan forudsige hvordan overgangen til skolen bliver. Studiet undersøger stabilitet og forandringer i børns sociale adfærd og om eventuelle forandringer i social adfærd er afhængige af køn, altså om piger og drenge reagerer ens på skolestart.

Resultat

Studiet viser, at der er signifikant enighed blandt børn, pædagoger og lærere om hvilke børn der har en antisocial adfærd. Til gengæld er der ikke signifikant enighed blandt børn, pædagoger og lærere om hvilke børn der har en prosocial adfærd. Pædagogers og læreres vurderinger af børnehavebørns prosociale adfærd var stort set identisk med den vurdering de senere gav af de samme børn efter at de var startet i skole. Pædagoger og lærere vurderer signifikant flere piger end drenge til at være prosociale. Ifølge børnene er piger signifikant bedre til at trøste og hjælpe end drenge, både i børnehaven og i skolen. De børn som startede i skole, blev sjældnere vurderet til at være hjælpsomme, end de børn som forblev i daginstitutionen. Studiets resultater viser dermed at de mest aggressive børns antisociale tendenser allerede er veletablerede i børnehaven og at selve overgangen til skole ikke gør børnene mere prosociale.

Design

Børns, pædagogers og læreres vurderinger af børns sociale adfærd før og efter at barnet starter i skole, sammenlignes. 248 børnehavebørn fordeles i to grupper: Den ene gruppe består af 130 børn i alderen 52-69 måneder, den anden gruppe består af 118 børn i alderen 64-77 måneder. Børnene i den anden gruppe skal starte i skole. Ved at sammenligne disse to grupper undersøges det om forandringer i børnenes sociale adfærd skyldes overgangen til skolen, eller om forandringen er et resultat af at børnene er blevet et år ældre. Børnene bliver interviewet om hvilke af de andre børn der eksempelvis er deres mest og mindst foretrukne legekammerat, og på den måde undersøges forandringen i børns sociale adfærd på tværs af daginstitution og skole. Pædagoger og lærere udfylder med et års mellemrum et spørgeskema som undersøger udviklingen i de samme børns sociale adfærd.

Referencer

Eivers, A.R., Brendgen, M. og Borge, A.I.H. (2010). ”Stability and change in prosocial and antisocial behavior across the transition to school: Teacher and peer perspectives”. Early Education and Development, 21(6), 843-864.

Opdragsgiver

Norges forskningsråd, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Norge), Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og supplerende støtte fra to canadiske forskningsfonde.