Pedagogerna och demokratin: En rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling.

Forfatter
Persson, L.
Kilde
Lund: Lund University. Lund Studies in Sociology of law, 33.
År
2010
ISBN
91-7267-309-5

Formål

Formålet med afhandlingen er at få viden om pædagogers og læreres arbejde med demokrati og pædagogik. Med udgangspunkt i et demokratiprojekt i Lunds kommune undersøges det hvordan institutioner arbejder med demokrati, og hvilke motiver, drivkræfter og handlinger der påvirker dette arbejde.

Resultat

Interviewene viste at pædagogerne og lærerne påtog sig ansvar for de demokratiske mål som var fastsat af læreplanerne, men at de havde brug for støtte for at det kunne lykkes dem at nå disse mål i deres arbejde. Det viste sig at pædagogernes og lærernes adfærd var påvirket af både sociale og samfundsmæssige forhold, alt afhængigt af den givne arbejdssituation. Studiet viser at demokratiprojektet fik pædagoger og lærere til at lægge mere mærke til børnene/eleverne og gjorde dem mere selvkritiske og mere bevidste om spørgsmål af demokratisk karakter.

Design

Datamaterialet stammer fra et demokratiprojekt i Lunds kommune. Datamaterialet udgøres af gruppeinterviews og individuelle interviews med både lærere og pædagoger og en dokumentanalyse af projektrapporter om projekterne. Materialet tæller 10 gruppeinterviews, 24 individuelle interviews og 24 slutrapporter. Antallet af henholdsvis lærere og pædagoger oplyses ikke.

Referencer

Persson, L. (2010). Pedagogerna och demokratin: En rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling. Lund: Lund University. Lund Studies in Sociology of law, 33.

Opdragsgiver

Lunds kommune