”Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan”.

Forfatter
Thulin, S.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning, 3(1), 27-40.
År
2010

Formål

Formålet med studiet er at undersøge hvad børn stiller spørgsmål om, og hvordan disse spørgsmål udvikler sig under arbejdet med et naturvidenskabeligt tema i en børnehave. Forskeren argumenterer for at børns spørgsmål kan anses som udtryk for hvor de befinder sig i en læreproces. Spørgsmålene afspejler barnets erfaringer med og konstruktioner af hverdagen. Studiet tager udgangspunkt i forskerens tidligere undersøgelser der viste at åbne spørgsmål ikke automatisk vakte børns nysgerrighed eller ledte til at børnene fandt frem til et svar. Naturvidenskab i dagtilbud har to aspekter: tilegnelsen af faktuel viden og tilegnelsen af en naturvidenskabelig undersøgelsesmetode.

Resultat

Studiet viser at børnene stiller spørgsmål inden for tre overordnede kategorier: spørgsmål om indhold, spørgsmål om redskaber og spørgsmål uden for temaet. Indholdsspørgsmålene handler om at gøre noget, at vide noget, at forstå noget, at relatere sig til noget eller at være delagtig i forhold til indholdet. Redskabsspørgsmålene handler om at måtte anvende redskaber, at forstå hvordan redskaber anvendes, eller at ville dele redskaberne med andre. Der stilles flest spørgsmål til indhold, væsentligt færre til redskaberne der bruges i temaarbejdet, og færrest spørgsmål uden for emnet. Resultatet viser at børnenes spørgsmål i høj grad handler om det aktuelle indhold. Forskeren mener at dette tyder på at det kræver viden om et kundskabsfelt at kunne relatere sine oplevelser og erfaringer til det før det bliver muligt at stille spørgsmål til en kundskabsfeltet.

Design

Undersøgelsen er udført som et casestudie af en børnehavegruppe der arbejder med temaet ”Hvad er jord?”. Datamaterialet består af videoobservationer som dækker hele arbejdet med temaet, i alt syv observationer af varierende længde. 12 børn og 3 pædagoger deltog i temaarbejdet. Observationerne er transskriberet, og børnenes spørgsmål er udskilt og kategoriseret efter type.

Referencer

Thulin, S. (2010). ”Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan”. Nordisk Barnehageforskning, 3(1), 27-40.

Opdragsgiver

Nationella forskarskolan i Barndom, lärande och ämnesdidaktik (Sverige).